Financiën

Infographic_Innovative_Rail_Solutions_SMALL


Kerncijfers Strukton Rail 2015

(in miljoenen euro's)

Jaar

2015

2014

Bedrijfsopbrengsten 766,4 816
Operationeel resultaat 50,2 38,3
Aantal medewerkers 3.534 3.634

Strukton Rail realiseerde in 2015 met ruim 3.500 medewerkers een omzet van EUR 766,4 miljoen. In 2015 heeft Strukton Rail als geheel goed gepresteerd. Alle landen hebben hieraan bijgedragen. In Scandinavië hebben de samenvoegingsactiviteiten van voorgaande jaren hun vruchten afgeworpen. In Nederland is een goede prestatie geleverd, ondanks de moeilijke markt. Ook in Italië gaan de zaken goed, zowel qua resultaat en omzet als qua orderportefeuille. De activiteiten van Strukton Rolling Stock waren verlieslatend. Voor 2016 worden voor Strukton Rolling Stock betere resultaten verwacht.

De resultaten van heel Strukton zijn te vinden op onze Corporate website.

Jaarverslag 2015