Inkoop

Bannerl_CLF_WERF


De afdeling Inkoop draagt bij aan de waardeketen van Strukton Rail door:

  • Te zorgen voor een veilige werkplek
  • Optimale beschikbaarheid te verzorgen
  • Risico's te beperken
  • Concurrentiepositie te verbeteren
  • Veiligheidsregime binnen het inkoopproces te borgen
  • Kosten te minimaliseren met behoud van de vereiste kwaliteit

Duurzaamheidsverklaring en CO2-emissies

In de ambitie om gezamenlijk met zijn strategische toeleveranciers en partners een duurzaam inkoopproces te realiseren, hanteert Strukton een duurzaamheidsverklaring die leveranciers moeten tekenen. Deze verklaring is, samen met de eis tot aanlevering van de CO2-footprint van de scope 1 en scope 2 CO2-emissies conform de eisen in de CO2-prestatieladder, een aanvulling op de algemene Inkoopvoorwaarden van Strukton. De duurzaamheidsverklaring én de eis tot aanlevering van de CO2-emissies maken daarmee een onlosmakelijk deel uit van de bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen Strukton en zijn leveranciers.

Uiteraard is duurzaamheid door de hele waardeketen leidend en dat geldt zeker ook voor de Inkoop bij Strukton Rail. Meer informatie over de initiatieven, acties en leidraden over Duurzaam Inkopen door Strukton Rail leest u op de pagina leveranciers.

Downloads

De inkoopvoorwaarden van Strukton
Duurzaamheidsverklaring