Veilig puzzelen voor energiedistributie

Auteur: Michel Adolfs

Geplaatst op: 01 juli 2016

Tags: hoogspanning, energie, veiligheid, windpark, Eemshaven

Michel klein 2

Michel Adolfs

Strukton Systems bv

Site-manager bij Strukton Systems bv

Als je in de techniek werkt, hoef je niet thuis te zitten. Bij Strukton Energy Solutions werk ik nu 15 maanden - en meestal lekker in de buitenlucht. Alleen als het moet, vind je mij op kantoor. Als onafhankelijke experts voeren wij projectwerk uit voor de distributie van hoog- en middenspanning. Op dit moment installeren wij hier in de Eemshaven een compensatie-filter die de hogere harmonische vervuiling of -vervorming vermindert op het net.

In dit deel van de Eemshaven draait alles om energieopwekking en -distributie. Naast elkaar liggen hier een elektriciteitscentrale voor kolen en een voor gas. Waar ik nu werk komt binnenkort de energie van het Gemini-windpark aan wal. Ze zijn nu druk windturbines aan het bouwen op zee. In totaal komen daar 150 grote windmolens te staan, op 85 kilometer uit de kust. Vanuit deze plek in de Eemshaven zal straks al die windenergie gedistribueerd gaan worden. Wij leveren daaraan een bijdrage met deze filterinstallatie.

Het is leuk dat je hieraan mee mag werken, windenergie is toch de schone energie van de toekomst. Maar ondanks dat blijkt dat we toch ook afhankelijk blijven van een energiecentrale omdat er dagen zijn dat de windturbines gewoon stil staan. Dat gebeurt niet veel in Nederland en hier in de Eemshaven al helemaal niet vaak, maar in de afgelopen drie maanden heb ik al toch drie keer meegemaakt dat het zelfs hier windstil was.

Bouwfotografe.nl-007


Werk onder hoogspanning

Niemand denkt erover na hoe afhankelijk we zijn van energiedistributie. Pas als er iets misgaat, voorbeeld bij het hoogspanningsstation Diemen, toen de hele regio zonder stroom zat, dan realiseren mensen zich hoe belangrijk het energietransportnetwerk is.

De laatste tijd heb ik veel gewerkt op hoogspanningsstations. De aanwezigheid van 380Kv hoogspanning merk je eigenlijk aan alles. Geleidende onderdelen, zoals staalconstructies, bouwhekken en (grondverzet)machines worden geladen als deze niet geaard zijn. Ze zullen zich ontladen als je ze aanraakt. Ook moeten we de veilige afstand tot aan de spanningsvoerende delen goed bewaken tijdens de werkzaamheden.

“Als je voorbij die rood-witte ketting komt, gelden er allemaal regeltjes waaraan je je moet houden”


Veiligheid staat voorop, daarom bewaak ik die heel goed voor mijn team. De opdrachtgever heeft natuurlijk haast, want tijd is geld, maar we mogen onszelf niet blootstellen aan gevaar. En werken met hoogspanning is altijd potentieel gevaarlijk werk. Het is daarom heel duidelijk wie waar mag komen en wie welke werkzaamheden mag uitvoeren op het terrein. Met rood-witte kettingen worden er afzettingen gemaakt om een veilig werkgebied te creëren. Als je voorbij die roodwitte ketting komt, gelden er allemaal regeltjes waaraan je je moet houden. Als je daar met een hoogwerker werkt al helemaal natuurlijk. Dit alles om de veilige afstand tot aan de spanningsvoerende delen goed bewaken tijdens de werkzaamheden. Elk spanningsniveau heeft weer zijn eigen veilige afstand.

Iedereen handen uit de mouwen

Eigenlijk kun je mijn werk hier goed vergelijken met dat van een uitvoerder op de bouw. Ik stuur een team van mensen aan, inclusief de onderaannemers. We werken op dit moment met mensen van verschillende nationaliteiten, voornamelijk Nederlanders en Duitsers. De voertaal is Engels. We beginnen vroeg in de ochtend en werken door tot zes uur ’s avonds. Door de week zit ik in een hotel, bij een groot project soms wel 5 maanden achter elkaar, dus dan ben ik alleen in het weekend bij mijn vriendin en dochtertje in Enschede. Dat is wel eens afzien.

Geen tegenslagen

Het compensatie-filter is nu bijna klaar. De klant is zeer tevreden, alles verloopt volgens planning. Woensdag hebben we de koppeling gemaakt met het hoogspanningsstation. Vlak voor Kerst hadden we alles voorbereid van ketenopbouw, plan van aanpak tot en met materiaal- en materieel bestelling. Daardoor konden we in januari gelijk gaan knallen. We hebben gelukkig geen tegenslagen gehad.

Van wind- naar kernenergie

Ik heb hier in de Eemshaven al op verschillende plaatsen gewerkt, onder andere aan de voeding voor het nieuwe data-center van Google. Die beveiliging was extreem streng. Terecht natuurlijk, maar dat maakte het werken erg omslachtig. De voorbereidingen voor de twee komende projecten, vier blindstroomcompensatiespoelvelden, hier in de Eemshaven en Hoogkerk, zijn in volle gang. Gelijktijdig start ook het project in Zeeland op: hoogspanningswerkzaamheden op het terrein van de kerncentrale van Borsele. Ook ver van huis.

Bekijk hier wat wij nog meer doen op het gebied van energie