Nieuws

CO2-uitstoot Strukton Rail 2013

25 april 2014

Onze totale CO2-uitstoot in 2013 was 17.706 ton (2012: 18.362 ton). De absolute uitstoot daalde dus met 3,6% ten opzichte het vorig jaar. Doordat de gerealiseerde geactiveerde productie met 4,3% afnam, steeg de relatieve CO2-uitstoot met 0,75% ten opzichte van vorig jaar. Wij hebben daarmee onze ambitie (een daling van de relatieve uitstoot met 2% ten opzichte van 2012) niet gehaald.

opbouw co2-uitstoot 2013 

Een korte samenvatting van onze uitstoot in 2013:

 • CO2-uitstoot van 17.706 ton
 • 3,6% daling CO2-uitstoot in absolute zin
 • 0,75% stijging CO2-uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie
 • Daling brandstofverbruik leaseauto’s met 4,6%
 • Toename uitstoot productiemiddelen met 8,7%
 • Daling uitstoot woon-werkverkeer met 8,6%
 • Afname uitstoot zakelijke mobiliteit met 20,4%
 • Daling uitstoot door gas/elektra met 12,1%
 • Stijging scope 1: 2,6%
 • Reductie scope 2: 47,1%
 • Reductie scope 3: 7,3%

Klik hier om de volledige rapportage te lezen over onze CO2-uitstoot in 2013, de voortgang van de maatregelen in het reductieprogramma 2013 en de trends.