Nieuws

Nieuwe structuur railbedrijf in Nederland

07 februari 2014

Met ingang van 1 januari 2014 opereren wij in de Nederlandse spoormarkt vanuit een nieuwe structuur. Wij hebben nu een landelijk railprojectenbedrijf en een landelijk railonderhoudsbedrijf. Hierdoor is onze kennis en kunde gebundeld en kunnen wij beter en sneller inspelen op uw behoefte. Onze spoorgerelateerde activiteiten in Nederland voeren wij uit onder de noemer Strukton Rail Nederland. Uiteraard doen wij dit samen met de internationaal opererende onderdelen Strukton Systems en Strukton Rolling Stock.

In Strukton Rail Nederland zijn de voormalige onderdelen Strukton Rail Oost, Strukton Rail West, Strukton Rail Equipment en Strukton Rail Production Support ondergebracht. De organisatie van de bedrijfsonderdelen Strukton Systems en Strukton Rolling Stock blijft ongewijzigd.

Jacob Zeeman, Ton van Helmondt en Marc Maathuis vormen per 1 januari 2014 de directie Strukton Rail Nederland. Gezamenlijk hebben zij de verantwoordelijkheid over het nieuwe bedrijf. Ton van Helmondt is samen met Tjark de Vries verantwoordelijk voor het landelijk railprojectenbedrijf en Marc Maathuis voor het railonderhoudsbedrijf. Jacob Zeeman heeft binnen het directieteam van Strukton Rail Nederland de voorzittersrol.

De vestigingen in Utrecht, Nijmegen, Breukelen, Den Bosch en Zutphen blijven bestaan. Wél werken de vestigingen van Strukton Rail Nederland met nog maar één postadres:
Postbus 1025, 3600 BA Maarssen. De (post)adressen van Strukton Rail bv, Strukton Systems en Strukton Rolling Stock blijven ongewijzigd. Kliik hier voor een overzicht van onze adressen.

De directie van Strukton Rail bv (Aike Schoots, Diederik Schonebaum, Pieter Pijper en Hijlke Huijzer) blijft eindverantwoordelijk voor onze operaties in al onze thuislanden (Nederland, Zweden, Denemarken, België, Italië, Duitsland). Ons nieuwe organogram vindt u hier.