Nieuws

Opdracht renovatie en bouw onderstations trambaan Utrecht

12 augustus 2014

Strukton Systems heeft van Regiotram Utrecht de opdracht gegund gekregen voor de renovatie van vier bestaande onderstations en een nieuw te bouwen onderstation voor de sneltrambaan Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein (SUNIJ-lijn). Het omvat het ontwerp, bouw, installeren en testen van het nieuwe onderstation en aanpassen, installeren en testen van de nieuwe installaties in de bestaande onderstations. Vanaf september 2014 wordt gestart met de werkzaamheden, oplevering is op 1 oktober 2015. De opdracht heeft een contractwaarde van circa € 5,5 miljoen.

Kabels Strukton Systems 

De opdracht is verkregen op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), waarbij Strukton de hoogste score heeft behaald. Dit houdt in dat niet alleen de ingediende prijs voor dit project doorslaggevend is geweest, maar ook de aanpak die wordt gehanteerd om te borgen dat het project veilig, conform de kwaliteitseisen en met minimale omgevingshinder wordt gerealiseerd. 

Op de SUNIJ-lijn moeten vier van de in totaal zeven onderstations aangepast worden aan de eisen en wensen van deze tijd. In onderstations wordt spanning (10.000 volt) getransformeerd naar een lagere spanning, waarna deze wordt doorgegeven naar de bovenleiding van de tram. Bouwkundig moet er een herindeling van de ruimte in de onderstations gerealiseerd worden, door gescheiden ruimten te creëren voor laagspanning, hoogspanning en een separate ruimte voor de leverancier (Stedin) alsmede toegangen daartoe. Voor het nieuw te bouwen onderstation op de tramremise in Nieuwegein moet een nieuw onderstation ontworpen en gebouwd worden, inclusief gebouwgebonden installaties.

Utrechtse HOV-netwerk

De sneltramlijn tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein – SUNIJ-lijn – maakt deel uit van het Utrechtse HOV-netwerk, dat de gebieden in en rondom Utrecht met elkaar verbindt. Strukton Rail heeft sinds 1 december 2013, voor een periode van ten minste vijf jaar, de trambaan in onderhoud. Een volgende stap in de uitbreiding van het tramnetwerk is de aanleg van de Uithoflijn. Op een doordeweekse dag maken momenteel 25.000 reizigers gebruik van de bus van en naar de Uithof. De nieuwe tramverbinding levert in 2020 ruim 45.000 reizigers op, bijna een verdubbeling van het gebruik van het openbaar vervoer.

Over Regiotram Utrecht

Regiotram Utrecht is in 2013 intern verzelfstandigd als een specialistische, uitvoerende dienst binnen het Bestuur Regio Utrecht (BRU) en in het leven geroepen voor de doorontwikkeling, het beheer en onderhoud van het volledige Utrechtse regionale tramsysteem. Ons werk richt zich op alle voorzieningen op en langs de tramrails, waaronder haltes en route-informatiesystemen maar ook het rijdend materieel.

Over Strukton

Strukton helpt klanten in de markten railsystemen, civiele infrastructuur en techniek & gebouwen verder door de toepassing van specialistische technieken. Behalve de Nederlandse en Europese markt bedient Strukton met zijn specialismen ook steeds meer de wereldmarkt. Het bedrijf telt circa 7.000 medewerkers en heeft een omzet van 1,6 miljard euro.