Nieuws

Reductie CO2-uitstoot eerste helft 2014

06 oktober 2014

Strukton Rail heeft de ambitie zijn CO2-emissie, gerelateerd aan de geactiveerde productie, in 2014 met 2% te laten dalen ten opzichte van 2013. De jaarlijkse metingen worden gedaan tegen de achtergrond van de doelstelling om voor de gehele reikwijdte van energiemanagement op 1 januari 2020 een CO2-emissiereductie van 15% te realiseren gerelateerd aan de geactiveerde productie (t.o.v. referentiejaar 2008).

Een samenvatting van de cijfers

  • CO2-uitstoot van 7.620 ton
  • 1,86% daling CO2-uitstoot in absolute zin
  • 2,95% daling CO2-uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie
  • Daling brandstofverbruik leaseauto’s met 1,6%
  • Daling uitstoot productiemiddelen met 3,4%
  • Daling uitstoot woon-werkverkeer met 1,2%
  • Toename uitstoot zakelijke mobiliteit met 30%
  • Daling uitstoot door gas/elektra met 11,2%
  • Reductie scope 1: 8%
  • Reductie scope 3: 21%

Klik hier om de rapportage over de eerste helft van 2014 te lezen.