Nieuws

U15-werkgevers dragen significant bij aan bereikbaarheid Nederland

27 oktober 2014

De U15 boekt goede resultaten in het verbeteren van de bereikbaarheid van Nederland. Om een beeld te krijgen bij de omvang van de resultaten van de U15 is recent bij 18 werkgevers een herhaalmeting uitgevoerd van hun mobiliteit CO2-footprint. Het totaalbeeld laat zien dat door ander reisgedrag van hun werknemers deze kleine groep van U15 werkgevers in één jaar tijd een CO2-reductie heeft gerealiseerd van acht procent. Omgerekend naar bereikbaarheid gaat het om zo’n tienduizend spitsmijdingen per dag.

U15 

Doelstellingen ruimschoots behaald

In het kader van het bereikbaarheidsprogramma Beter Benutten 1 heeft het werkgeversnetwerk zich toegelegd op twee doelstellingen: het realiseren van een stevig netwerk van tenminste 150 werkgevers en het realiseren van 1200 spitsmijdingen per dag. Annelies Hermens, voorzitter van de U15: ‘Veel van onze werkgevers zijn al actief bezig met het motiveren van hun werknemers tot ander reisgedrag. We hebben als U15 een concreet programma neergezet, met projecten en initiatieven voor en door werkgevers, in nauwe samenwerking met landelijke en regionale overheden, dat deze beweging moet verbreden en versnellen. Op basis van de gemeten resultaten kunnen we concluderen dat de oorspronkelijke doelstellingen ruimschoots zijn behaald.’

Toekomstplannen

Annelies Hermens: ‘Het succes van de afgelopen jaren sterkt de U15 in de overtuiging dat werkgevers een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van Nederland. Iedere werkgever doet dat vanuit zijn eigen motieven zoals duurzaamheid, aantrekkelijk werkgeverschap en kosteneffectiviteit. Een resultaat dat alleen duurzaam gerealiseerd kan worden door nauw samen te werken met overheden waar dit toegevoegde waarde biedt en door iedere partij te laten floreren in zijn eigen domein. De intentie is om binnen het vervolgprogramma van Beter Benutten door te gaan op de ingeslagen weg.’

Strukton en U15

De U15 is een groeiend netwerk van werkgevers die de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland willen verbeteren. Een betere bereikbaarheid heeft veel voordelen voor uw bedrijf, zoals kostenreductie en een lagere CO2-uitstoot. Strukton is één van de eerste bedrijven die zich hierbij heeft aangesloten.