Nieuws

CO2-uitstoot eerste helft 2015

10 juli 2015

De totale CO2-uitstoot van Strukton Rail over de eerste 24 weken van dit jaar was met 6.961 ton 8,7% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar, omdat onze geactiveerde productie daalde, steeg onze relatieve CO2-uitstoot met 17,5% ten opzichte van vorig jaar. Wij relateren onze uitstoot aan de geactiveerde productie, omdat er een sterk onderling verband is tussen de geactiveerde productie en onze CO2-uitstoot. Het ziet er, gezien de stijging van 17,5%, naar uit dat wij onze ambitie om de relatieve uitstoot dit jaar met 2% te laten dalen niet gaan halen.

Opbouw co2-uitstoot week 24 2015 

Verreweg het grootste deel van onze uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit. In de eerste 24 weken van 2015 was dit 79% (leaseauto’s, woon-werkverkeer en zakelijke reizen). Maatregelen op het gebied van mobiliteit hebben dan ook de meeste aandacht en prioriteit. Denk aan aanpassing van de leaseregeling, stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer, flexibel werken en videoconferencing. In de CO2-rapportage over de eerste 24 weken van 2015 is meer te lezen over de samenstelling van de uitstoot en de voortgang die we boekten met het reductieprogramma.

De cijfers in onze CO2-emissierapportage week 24/2015 op een rij: 

  • CO2-uitstoot van 6.961 ton  -> 8,7% daling CO2-uitstoot in absolute zin
  • 17,5% stijging CO2-uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie
  • Daling brandstofverbruik leaseauto’s met 6,4%
  • Daling uitstoot productiemiddelen met 9,7%
  • Daling uitstoot woon-werkverkeer met 5,2%
  • Daling uitstoot zakelijke mobiliteit met 23,3%
  • Daling uitstoot door gas/elektra met 28,2%
  • Reductie scope 1: 9%
  • Toename scope 2: 5%
  • Reductie scope 3: 9%

Klik hier voor de CO2-rapportage over de eerste 24 weken van 2015.