Nieuws

Forse daling CO2-uitstoot Strukton Rail in 2014

21 februari 2015

In 2014 hebben wij onze CO2-reductie-ambitie ruimschoots behaald. Onze CO2-uitstoot in 2014 was 16.437 ton.De relatieve uitstoot daalde met maar liefst 6,93%. We hebben onze langetermijndoelstelling aangescherpt tot 20% reductie van de uitstoot ten opzichte van referentiejaar 2008.

CO2-uitstoot 2014 

Een samenvatting van de cijfers

  • CO2-uitstoot van 16.437 ton
  • 6,93% daling CO2-uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie
  • Daling brandstofverbruik leaseauto’s met 6%
  • Daling uitstoot productiemiddelen met 0,7%
  • Daling uitstoot woon-werkverkeer met 1%
  • Toename uitstoot zakelijke mobiliteit met 11,6%
  • Daling uitstoot door gas/elektra met 18%
  • Reductie scope 1: 5,7%
  • Toename scope 2: 5,5%
  • Reductie scope 3: 1,4%

Klik hier om de volledige rapportage te lezen over onze CO2-uitstoot in 2014, de voortgang van de maatregelen in het reductieprogramma 2014-2015 en de trends.

Benchmark U15

Net als in 2013 deden we ook in 2014 mee aan de meting van de CO2-footprint en de mobiliteit-footprint onder bedrijven verenigd in de U15. In 2014 namen 42 U15-leden deel aan de meting. De benchmark die hiermee ontstaat, geeft extra inzicht, bovenop het inzicht dat we al sinds 2008 hebben door het registeren van onze footprint. De resultaten van de U15-meting zijn te vinden op de U15-website.