Nieuws

Regels noodzakelijk of regelen we het wel ff zelf

29 oktober 2015

Op woensdag 28 oktober heeft de railinfrasector, met als initiatiefnemer Strukton Rail, een veiligheidsconferentie georganiseerd. BAM Rail, VolkerRail, railAlert, ProRail, Spitzke Spoorbouw en Strukton Rail kwamen samen om te discussiëren over de vraag "Wat moet je vooral wel regelen en wat niet, en wat breng je onder in vakmanschap, in combinatie met veiligheid?''

veiligheidsconferentie 

Aanleiding voor deze conferentie waren signalen dat men zich door de vele regels beperkt voelt in het uit te voeren vakmanschap, dat er druk komt te staan op het werk en op de mensen, en dat als gevolg daarvan de veiligheid in gevaar wordt gebracht. Deze signalen waren afkomstig uit diverse bedrijven. Dat er behoefte was aan een dergelijke bijeenkomst was terug te zien aan de opkomst. Er kwamen in totaal ongeveer 60 man af op de conferentie. Het doel van de conferentie was niet per se een oplossing te vinden voor het probleem, maar met name om het onderwerp bespreekbaar te maken en zo te achterhalen of er een grens is op het gebied van het ontwikkelen van regels en waar deze grens dan eventueel ligt.

Twee uitvoerende medewerkers van Strukton Rail fungeerden tijdens de conferentie als gastsprekers. Zij gaven de toehoorders hun mening en visie over het onderwerp:

“Regels op zich zijn goed en ik snap dat die nodig zijn om het werk uit te kunnen voeren, maar het is niet de bedoeling dat regels het vakmanschap gaan killen”


Tijdens de conferentie werd er zowel plenair als in werkgroepen gediscussieerd. De meningen liepen zo nu en dan uiteen. Zo waren er mensen die vonden dat het werk volledig uitgevoerd zou moeten worden aan de hand van regels. Anderen waren juist tegenstander van regels. Het gros was het erover eens dat regels tot nu toe veel veiligheid hebben gebracht, maar dat de veiligheid in het geding zou kunnen komen wanneer je de uitvoering van het werk dicht zou timmeren met regels. Zij vinden het belangrijk dat er ruimte blijft voor eigen invulling. Deze invulling is er op dit moment ook al gedeeltelijk, maar veel vakmensen zijn hiervan niet op de hoogte.

Bevindingen

De aanwezigen gaven aan de conferentie als verhelderend en vruchtbaar te hebben ervaren. Daarbij gaven zij aan dat het goed is dat dit soort bijeenkomsten georganiseerd worden. Op deze manier kan er openminded meegedacht worden en wordt er ook op een respectvolle manier met elkaar en met ideeën van anderen omgegaan.