Nieuws

Strukton werkt aan spoor in Wehl

01 mei 2015

Strukton werkt tot en met de zomer in opdracht van ProRail aan het project spoorverdubbeling en bovenbouwvernieuwing Wehl. Dit project omvat een spoorverdubbeling over een lengte van circa 700 meter ten oosten van het station Wehl in Gelderland. Daarnaast wordt het bestaande spoor inclusief enkele overwegen vernieuwd. De spoorverdubbeling zorgt er voor dat treinen elkaar kunnen passeren. Dat moet tot een verbetering van de treinpunctualiteit leiden. Strukton zet bij de werkzaamheden al zijn kennis en ervaring in op het gebied van spoorbouw, kabel, treinbeveiliging, seinwezen en voedingen, installatieservices en grond- en ballastverzet.

Wehl 

De afgelopen tijd vonden al diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. Het komend weekend zijn wij aan de gang met:

  • het vernieuwen van in totaal 400 meter spoor en ballastbed
  • het plaatsen van een Harmelen overweg
  • het vernieuwen van het baanvakbeveiligingssysteem met assenstellers
  • het installeren van de wisselverwarming bij het nieuwe wissel te Wehl
  • het vernieuwen van de kabels

Vervolgwerkzaamheden

Vanaf 6 mei 2015 start Molhoek, onderdeel van Strukton Civiel, met de grondverbetering voor de nieuwe spoorbaan. In juni legt Strukton Rail hierop een nieuw spoor aan. Medio juli bouwen Molhoek en Strukton Infratechnieken een geluidsscherm langs het dubbele spoor om geluidsoverlast naar de omgeving te beperken.

In een buitendienststelling van 148 uur wordt in de zomervakantie het nieuw gebouwde spoor aangesloten op het huidige spoortracé. Een bestaand wissel op station Wehl wordt gesaneerd, waarna de twee perronsporen als recht spoor worden aangesloten. Een nieuw betonwissel zal de twee sporen weer op het enkelsporige baanvak tussen Doetinchem De Huet en Wehl met elkaar verbinden.

Aansluitend aan het in te brengen wissel wordt over een lengte van 1.100 meter het spoor vernieuwd. Gelijktijdig met de spoorvernieuwing wordt een drainagesysteem langs de spoorbaan aangebracht om het regenwater uit de spoorbaan naar zinkputten af te kunnen voeren. Tevens worden de aanwezige schouwpaden vernieuwd.