Nieuws

Virtuele managementgame biedt inzicht

06 november 2015

Deze week speelden de deelnemers van onze Leergang Strukton Jong Management een virtuele managementgame. Het doel van deze game, genaamd Strategic Service Performance Simulatie, is het verkrijgen van inzicht in het verschil tussen ‘strategisch denken’ en ‘managementdenken’, evenals de vaardigheden die beide vereisen. Ook leren de deelnemers ‘strategische flair’ aan te wenden en een visie te ontwikkelen om als ondernemer te kunnen opereren. Tot slot heeft deze game als doel te oefenen met het effectief implementeren van een beoogde bedrijfsstrategie.

Strukton Jong Management 

Het bestaande servicebedrijf dat in de game centraal stond, bestond uit vier verschillende deelbedrijven. De geleverde diensten waren per deelbedrijf zeer verschillend van aard.
Elk team ‘kreeg’ hetzelfde servicebedrijf en probeerde dat servicebedrijf zo goed mogelijk te runnen. Aan de start waren alle vier de teams gelijk (zelfde marktaandelen, evenveel personeel en kapitaal).

De teams maakten met elkaar strategische keuzes en zagen hoe klanten en concurrenten daar op reageerden. De kunst was om deze keuzes zoveel mogelijk te baseren op de wensen en behoeften die er leefden onder de potentiële klanten, die per dienst flink uiteen liepen. Door deze interactie creëerden de teams hun eigen markten.

Over Strukton Jong Management

Het programma Strukton Jong Management is bedoeld voor aankomende managers, projectleiders en jonge professionals die in hun werkpraktijk in aanraking komen met de complexiteit van onze bedrijfsprocessen. De geselecteerde deelnemers aan het programma zijn maximaal 30 jaar, hebben een vooropleiding op academisch of hbo-niveau en zijn 2 tot 5 jaar werkzaam binnen Strukton. Toelating tot het programma vindt plaats op basis van onder andere een pitch voor een selectiecommissie. In het programma staan cognitieve ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling centraal. Deze drie pijlers voor competentieontwikkeling worden systematisch met elkaar verbonden. In de bijeenkomsten wordt zowel aandacht besteed aan kennisoverdracht als aan het trainen van vaardigheden en het toepassen van het geleerde in de praktijk.