Nieuws

CO2-uitstoot Strukton Rail daalt in 2015

22 februari 2016

De totale CO2-uitstoot van Strukton Rail in 2015 was met 16.056 ton 4,2% lager dan in 2014. Echter, doordat de geactiveerde productie daalde, steeg de relatieve CO2-uitstoot met 13,5% ten opzichte van 2014. Wij relateren onze uitstoot aan de geactiveerde productie, omdat er een sterk onderling verband is tussen de geactiveerde productie en onze CO2-uitstoot.

opbouw_uitstoot_2015 

Verreweg het grootste deel van onze uitstoot wordt veroorzaakt door mobiliteit. In 2015 was dit 76% (leaseauto’s, woon-werkverkeer en zakelijke reizen). Maatregelen op het gebied van mobiliteit hebben dan ook de meeste aandacht en prioriteit. Denk aan aanpassing van de leaseregeling, fietsstimulering, stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer, flexibel werken en videoconferencing. Op dit vlak nam Strukton dan ook diverse maatregelen. In 2016 tekenden Strukton en Natuur & Milieu de Cleaner Car Contracts, om met een aanpak van het wagenpark verder te gaan.

In de CO2-rapportage over 2015 is meer te lezen over de samenstelling van de uitstoot en de voortgang die we boekten met het reductieprogramma.

 • Onze CO2-uitstoot in een notendop:
 • CO2-uitstoot van 16.056 ton  -> 4,2% daling absolute CO2-uitstoot
 • 13,5% stijging relatieve CO2-uitstoot (per miljoen euro geactiveerde productie)
  -> ambitie 2% daling relatieve uitstoot niet gehaald
 • Daling uitstoot leaseauto’s met 5%
 • Stijging uitstoot productiemiddelen met 1%
 • Daling uitstoot woon-werkverkeer met 11%
 • Daling uitstoot zakelijke mobiliteit met 31%
 • Stijging uitstoot door gas/elektra met 23%
 • Reductie uitstoot scope 1: 3,5%
 • Toename uitstoot scope 2: 123%
 • Reductie uitstoot scope 3: 9,6%