Nieuws

Federatie Paneelbouw: Paneelbouwers samen sterk voor kwaliteit en veiligheid

09 december 2016

De vooraanstaande paneelbouwers, waaronder Strukton Rolling Stock, hebben hun krachten gebundeld in de sectie Federatie Paneelbouw van de Fedet (Federatie Elektrotechniek). Onlangs kwam de federatie bijeen om zich te laten informeren over het toepassen van nieuwe Europese normen, over interessante automatiseringsmogelijkheden en over de veranderende vraag naar gekwalificeerd vakpersoneel.

Foto 4 

Kwaliteitsnormen

Het begrip kwaliteitsnorm stond gedurende het gehele ledenevent centraal. Zoals in de presentatie van de voorzitter van de NEC44 normcommissie Pouw Jongbloed. Hij bracht leden op de hoogte van de samenhang tussen de EN 60204 en de EN 61439 richtlijn en de allernieuwste ontwikkelingen daaromtrent. Zo leerden de paneelbouwers dat daarbij niet alleen technische, maar ook politieke overwegingen een rol spelen.

Toekomst en automatisering

De presentatie over de (nabije) toekomst van bedrading maakte de leden bewust van het belang van centraal uitgevoerde processen en de beschikbare opties voor het gedeeltelijk of volledig automatiseren van handmatige bedradingen.

Nieuwe onderwijsgebieden voor paneelbouw

Emil van Hoffen en Peter van Winssen, die uit naam van de onderwijsorganisaties ROVC en Goflex deelnamen, inventariseerden welke nieuwe onderwijsgebieden de paneelbouwers als waardevol beschouwen. Uit de antwoorden bleek opnieuw hoe snel het vakgebied van de paneelbouwer aan verandering onderhevig is: de aanwezigen waren het erover eens dat de medewerker van de toekomst breed inzetbaar moet zijn en digitaal aangestuurde processen moet kunnen begeleiden.

Fedet en Strukton Rolling Stock

Door zich in de sectie Federatie Paneelbouw te verenigen kunnen professionele paneelbouwers in Nederland hun gezamenlijke invloed laten gelden, bijvoorbeeld wanneer nieuwe richtlijnen onduidelijk zijn en de veiligheid in het gedrang komt. Waar discussie ontstaat over de kwaliteit en veiligheid van elektrotechnische besturingspanelen, daar brengen de federatieleden een schat aan praktijkkennis en praktijkervaring in. De sectie Federatie Paneelbouw biedt een platform voor kennisdeling en waar nodig ondersteuning om paneelbouwers in Nederland hun verantwoordelijke rol binnen de maakindustrie optimaal te laten vervullen.