Nieuws

Hulp snel ter plaatse dankzij AED in lasbus

18 maart 2016

Een primeur in Nederland: Op donderdag 17 maart heeft Strukton Rail het eerste AED-apparaat (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst in een lasbus. AED-stickers aan de buitenkant van de bus laten zien dat de bus een AED bevat. Op die manier is in het geval van een calamiteit direct zichtbaar dat de bus over een AED-apparaat beschikt. Strukton Rail voorziet op korte termijn alle lasbussen van een AED.

Nieuws image 

De bussen bevinden zich vaak op het spoor, meestal op plekken ‘in the middle of nowhere’. Deze locaties zijn vaak niet makkelijk te bereiken wanneer zich een ernstige situatie voordoet. Door een AED-apparaat te plaatsen in alle lasbussen van Strukton Rail kan dit apparaat, wanneer er een dergelijke situatie zich voordoet, een mensenleven redden.

AED

De speciaal voor de lasbussen aangepaste AED-kast beschikt over een verwarming, zodat de werking altijd geborgd is. De toekomstige gebruikers van het AED-apparaat zijn, tijdens de LEH-opleiding, getraind in de werking hiervan. Strukton Rail heeft daarnaast de AED-kast opgenomen in het keuringen- en inspectieprogramma. Dit garandeert tijdig en juist onderhoud, en daarmee ook een juiste werking van de AED.

Extra veiligheidsmaatregel

Naast het feit dat alle lasbussen uitgerust gaan worden met een AED-apparaat, heeft Strukton Rail nog een verbeterpunt doorgevoerd voor veiliger werken. Strukton Rail heeft alle lasbussen aan de buitenzijde voorzien van reflecterende contourstippen, waarmee de bus bijvoorbeeld tijdens het insporen (dwars) op een slecht verlichte overweg duidelijker zichtbaar is voor kruisend wegverkeer.