Nieuws

Medewerkers tevredenheidsonderzoek

09 november 2016

In juni vulde 65% van alle medewerkers van Strukton Rail Nederland, Strukton Systems, Strukton Rolling Stock, Eurailscout en de centrale stafafdelingen de MTO-vragenlijst in. DUO Market Research, het bureau dat het onderzoek voor ons heeft uitgevoerd, heeft inmiddels alle resultaten verwerkt en geanonimiseerd aan ons bedrijf gerapporteerd.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

Uitkomsten

Positief valt op dat de algemene tevredenheid van de medewerkers relatief hoog is: gemiddeld een 8,1. Een gemiddelde van 7,4 of hoger wordt verder gescoord op: de inhoud van het werk, de werkomstandigheden, de werktijden en planning, de direct leidinggevende, de lichamelijke belasting en de sfeer op het werk.