Nieuws

Op koers voor CO2-ambitie van dit jaar

20 juli 2016

De eerste helft van dit jaar steeg onze absolute CO2-uitstoot met 0,4%. Onze relatieve uitstoot (oftewel: onze uitstoot gerelateerd aan onze geactiveerde productie) daalde met 9,98%. Daarmee liggen we prima op koers. Onze ambitie is om dit jaar onze relatieve uitstoot met 2% te laten dalen. De grootste stijging van de uitstoot zat hem in de CO2-uitstoot door onze productiemiddelen. Ook de uitstoot door gas en elektra steeg aanzienlijk. De uitstoot als gevolg van onze mobiliteit daalde; we stootten minder uit met onze leaseauto's, onze zakelijke mobiliteit én woon-werkverkeer.

CO2-uitstoot Q1Q22016 

Samenvatting

 • Totale uitstoot van 7314,15 ton CO2 -> 0,4% stijging absolute CO2-uitstoot
 • 9,98% daling relatieve CO2-uitstoot (per miljoen euro geactiveerde productie)
  -> ambitie 2% daling relatieve uitstoot ruimschoots gehaald
 • Scope 1: Stijging CO2-uitstoot met 1% (6060,46 (2016); 5972,21 (2015))
  • Productiemiddelen: stijging met 19% ten opzichte van 2015
  • Brandstofverbruik leaseauto’s; daling met 2,7% ten opzichte van 2015
 • Scope 2: Stijging CO2-uitstoot met 10% (555,90 (2016); 504,01 (2015))
  • Gas en elektra: stijging met 23,9% ten opzichte van 2015
  • Uitstoot zakelijke mobiliteit daling met 17% ten opzichte van 2015
 • Scope 3: Daling CO2-uitstoot met 13% ( 697,79 ( 2016); 805,34 ( 2015))
  • Daling CO2-uitstoot woon-werkkilometers met 13%

In de voortgangsrapportage over Q1 en Q2 2016 is meer te lezen over de opbouw van onze uitstoot en de voortgang van de reductiemaatregelen, waaronder:

 • Cleaner Car Contracts
 • Top 10 bestelauto's
 • Begrenzing en inrichting bedrijfswagens
 • Inzet ZKL 3000 RC
 • Videoconferencing
 • NS Business Card (NB: Hier lopen we achter op de doelstelling!)
 • Low Car Diet
 • Fietsstimulering
 • Productiemiddelen

Ballast en dwarsliggers

In de rapportage gaan we ook in op initiatieven om tot CO2-reductie te komen in de keten van ballast en dwarsliggers. De recyclinginstallatie van GBN in Roosendaal verwerkte in de eerste helft van dit jaar maar liefst 76.000 ton ballast en produceerde 68.000 ton ballast. Een groot deel van de geaccepteerde ballast was afkomstig van ons vernieuwingsproject AlMaHa.