Nieuws

Strukton aan de slag in Twente voor rechtstreekse treinverbinding

29 april 2016

De komende vijf weken werkt Strukton Rail in opdracht van ProRail met man en macht aan het spoor in Twente. Het spoor gaat daarvoor vanaf vrijdagavond 29 april tot maandagochtend 6 juni buiten dienst. In deze periode rijden geen treinen maar bussen tussen Almelo en Mariënberg. Tijdens de grote buitendienststelling realiseert Strukton Rail diverse spooraanpassingen.

nieuwsbericht 

Er komt een extra wissel in Hardenberg, het opstelspoor in Mariënberg wordt verlegd en op station Almelo wordt het spoor verder doorgetrokken, zodat reizigers minder ver hoeven te lopen om over te stappen of om de uitgang van het station te bereiken. Daarnaast vernieuwt Strukton Rail sporen, dwarsliggers, ballast en overwegen over een lengte van 17,5 kilometer.

Multidisciplinair

In dit project werken specialisten uit verschillende vakdisciplines samen: baan, bovenleiding, seinwezen (beveiligingsinstallaties), installatieservices en kabels. Antea Group verzorgt het ontwerp. Strukton Infratechnieken plaatst een voetgangersbrug. Molhoek past diverse perrons aan. Grondbank verzorgt de afvoer van de oude steenslag. Van der Boomen neemt het grondwerk voor zijn rekening.

Machines

Strukton Rail zet voor het project zijn Gottwald-kranen, kettinghor en vernieuwingstrein in. De kettinghor haalt met een geautomatiseerde en duurzame methode de ballast uit het spoor, zeeft deze ter plekke en brengt de nog bruikbare ballast direct weer terug in het spoor. De vernieuwingstrein is een soort robottrein die in één geautomatiseerde procesgang de dwarsliggers en spoorstaven vervangt.

Duurzaam

De werkmethode in dit project is duurzaam door het hergebruik van spoorstaven en dwarsliggers in de sporen van Mariënberg en de opstelsporen van Bedrijvenpark Almelo. Een groot deel van het transport gaat via het spoor. Bovendien wordt een deel van de ballast ter plaatse gezeefd en wordt de her te gebruiken gradatie toegepast in de sporen van Almelo. De resterende niet bruikbare ballast gaat naar de ballastrecyclingcentrale van Strukton in Roosendaal, waar de ballast zal worden bewerkt voor recycling. Daarnaast maakt Strukton Rail gebruik van een 3D laserscan om de bestaande situatie vast te leggen. Hiermee bespaart Strukton veel autokilometers die anders nodig zouden zijn voor het handmatig inmeten van de sporen.

Kortere reistijd

Na de aanpassing van het spoor gaat de baanvaksnelheid tussen Almelo en Mariënberg omhoog van 80 naar 120 kilometer per uur. Dat zorgt voor een snellere reistijd. En dit maakt het mogelijk ieder half uur een trein te laten rijden tussen Almelo en Hardenberg.

Rechtstreekse verbinding

Met de spooraanpassingen wordt bovendien een rechtstreekse treinverbinding gerealiseerd tussen Almelo en Hardenberg. Dit is een wens van de provincie Overijssel, die Zuidoost Drenthe en Twente beter met elkaar wil verbinden. Door aanpassingen aan het spoor zullen reizigers niet meer hoeven te overstappen, wordt de reistijd verkort en is de aansluiting op andere vormen van openbaar vervoer verbeterd. Eind 2016 moet de rechtstreekse verbinding beschikbaar zijn voor de reizigers.

Opheffen halte Geerdijk

In verband met alle aanpassingen wordt de halte Geerdijk opgeheven. Deze halte trekt ongeveer 50 reizigers per dag. Uit onderzoek blijkt dat 50% van die reizigers (gelet op het voortransport met auto of fiets) zonder extra reistijd vanaf station Vroomshoop of Mariënberg kunnen vertrekken. De overige 50% moet circa één kilometer verder reizen naar een van beide stations. Met de gemeente Twenterand, waar Geerdijk toe behoort, en met het consumentenplatform ROCOV heeft eerder overleg plaatsgevonden over het sluiten van dit station. Beide partijen hebben begrip voor het besluit om station Geerdijk te sluiten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de dienstregeling van het treinvervangend busvervoer op www.vechtdallijnen.nl.

Foto: De kettinghor zomer vorig jaar tijdens de vernieuwing van het spoor tussen Åstorp and Teckomatorp in het Zweedse Skåne