Nieuws

Strukton Rail gaat 80 km spoor vernieuwen in Noord-Zweden

11 maart 2016

Strukton Rail heeft van de Zweedse spoorbeheerder Trafikverket opdracht gekregen voor een grote spoorvernieuwing in het noorden van Zweden. De opdracht omvat 80 kilometer (2x40 kilometer) spoor tussen Boden en Bastusträsk in Upper Norrland, met een optie voor nog eens 16 kilometer (2x8 kilometer).

soderas5_NEWS 

Het project wordt in drie fasen uitgevoerd. De eerste fase start in april van dit jaar, en behelst het spoor tussen Koler en Älsbyn. Daarna volgen de trajecten Storblåliden-Koler en Bastuträsk-Träskholm. Het gehele project moet in oktober van 2017 gereed zijn. Voor het project zet Strukton Rail zijn Europese high-output machinepark in, dat spoorstaven, dwarsliggers en ballast geautomatiseerd en volgens hoge kwaliteitsstandaarden vernieuwt.

Belangrijke transportroute

De te vernieuwen spoorlijn is een economisch belangrijke spoorlijn in Upper Norrland, waar voornamelijk goederentreinen rijden. De lijn maakt onderdeel uit van een belangrijke transportroute voor de mijn- en bosbouw in Noord-Zweden. Het spoor had de afgelopen jaren te kampen met spoorstaafbreuken en andere verstoringen, waardoor de capaciteitsgrenzen en baanvaksnelheden moesten worden verlaagd. Dit had negatieve gevolgen voor de industrie en treindienst. Het spoor is, kortom, hard aan vernieuwing toe. Aanvankelijke plannen voor vernieuwing van het spoor tussen Constance en Bastuträsk waren in 2015 door het Zweedse parlement om budgetredenen uitgesteld. Dit besluit is echter in heroverweging genomen, waarop een nieuw plan is gemaakt voor 2x50 km spoorvernieuwing.

Strukton Rail in Zweden

 
Het Zweedse bedrijf van Strukton Rail, Strukton Rail AB, is het grootste private spoorbouw- en -onderhoudsbedrijf in Scandinavië en telt circa 870 medewerkers.

Foto: Strukton Rail vernieuwt ballast op Söderas-lijn in Zweden (voorjaar 2015)