Nieuws

Strukton Systems realiseert 380kV netaansluiting voor EPZ

07 april 2016

Strukton Systems heeft in januari van EPZ de opdracht gekregen voor de realisatie van een extra aansluiting op het 380kV net. De reden dat dit project aan Strukton Systems gegund is, is vanwege het goede Plan van Aanpak en de hierin aangedragen gedegen technische oplossingen.

Lucht foto EPZ 

Het project bestaat onder andere uit een 380kV veld, een 40MVA 380/6 kV transformator, aanpassingen aan de bestaande installatie inclusief alle beveiligingen en besturingen en een kabel tracé van 700 meter. Onderdeel van het project is een nieuwe snel omschakelinrichting. Hierbij is sprake van inpassing op de bestaande techniek van de centrale. Veiligheid staat hierbij bovenaan.

De opdracht bestaat uit het ontwerp, de engineering, procurement en realisatie tot bedrijfsvaardig opleveren. Het projectteam is inmiddels gestart met de kick-off samen met de klant, de engineering en het bestellen van de zgn. long lead items. Eén van de belangrijke toeleveringen is bovengenoemde transformator. De ombouw dient in het 2e kwartaal van 2017 gereed te zijn in verband met de operationele planning van de centrale.

Strukton Systems Energy Solutions werkt hierbij samen met Strukton Kabel en een externe partner voor civiel werk en de fundaties. Tevens wordt er gebruik gemaakt van aannemers uit de regio. Hiervoor heeft Strukton bewust gekozen voor lokale werkgelegenheid in het kader van MVO.

Wat tevens bijzonder is aan dit project is dat er veel raakvlakken zijn met andere organisaties, o.a. met TenneT, EPZ en de diverse onderaannemers.