Nieuws

CO2-uitstoot in 2016 met 6,4 procent gedaald

04 mei 2017

In 2016 daalde de CO2-uitstoot van Strukton Rail met maar liefst 6,4 procent. Strukton Rail is daarmee goed op koers om de langetermijndoelstelling te behalen.

Opbouw uitstoot 2016 

Opbouw CO2-uitstoot 2016 per scope

Een aantal highlights:

 • CO2-uitstoot van 15.385 ton  -> 6,4% daling absolute CO2-uitstoot
 • 10% daling relatieve CO2-uitstoot (per miljoen euro geactiveerde productie)
  -> ambitie 2% daling relatieve uitstoot ruim gehaald
 • Daling uitstoot leaseauto’s met 4,6%
 • Daling uitstoot productiemiddelen met 17,9%
 • Daling uitstoot woon-werkverkeer met 8,1%
 • Stijging uitstoot zakelijke mobiliteit met 23%
 • Stijging uitstoot door gas/elektra met 6,9%
 • Reductie uitstoot scope 1: 8%
 • Toename uitstoot scope 2: 11%
 • Reductie uitstoot scope 3: 8%

In de CO2-rapportage over 2016 is meer te lezen over de opbouw van de CO2-uitstoot en de voortgang van de maatregelen uit het reductieprogramma.

Dit is de laatste rapportage specifiek voor Strukton Rail. Met ingang van 2017 rapporteren Strukton Rail, Strukton Civiel, Strukton Worksphere en Strukton Integrale Projecten gezamenlijk over hun CO2-uitstoot en de maatregelen om de uitstoot te verlagen.