CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder van de stichting SKAO stimuleert bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Strukton Rail steunt de CO2-Prestatieladder van harte en heeft sinds 2010 het hoogste niveau op deze ladder. Op deze site geven wij aan hoe wij invulling geven aan het CO2-bewust handelen.

 • Inzicht in CO2-footprint

  Strukton Rail stelt zich tot doel om op 1 januari 2020 een CO2-emissiereductie van 20% te realiseren ten opzichte van het referentiejaar 2008. Deze emissie relateren wij aan de geactiveerde productie. Wij rapporteren twee keer per jaar extern over onze uitstoot en de voortgang van de reductiemaatregelen.

  Lees meer

 • CO2-reductie

  Om onze CO2-reductiedoelstelling te realiseren, hebben wij voor 2014 en 2015 een CO2-reductieprogramma opgesteld.

  Lees meer

 • Transparantie

  Wij communiceren intern en extern over onze CO2-uitstoot, onze ambities en onze initiatieven.

  Lees meer

 • Initiatieven

  Strukton Rail neemt (actief deel aan) initiatieven tot het ontwikkelen van projecten die de sector faciliteren in CO2-reductie.

  Lees meer

 • CO2-bewust certificaat

  Sinds 31 maart 2010 beschikken wij over het certificaat CO2-bewust op niveau 5. Daarvoor hadden wij al het certificaat CO2-bewust op niveau 4.

  Lees meer