CO2-reductie

Reductiedoelstellingen en voortgang reductieprogramma

CO2-reductieprogramma Strukton Rail 2014-2015

Strukton Rail heeft het doel om per 1 januari 2020 een CO2-emissiereductie van 15% te realiseren ten opzichte van 2008. Deze emissie wordt gerelateerd aan de geactiveerde productie. Om de doelstelling te realiseren heeft Strukton Rail voor 2014 en 2015 een CO2-reductieprogramma opgesteld.

De opzet van het reductieprogramma sluit aan bij de indeling van de footprintrapportage. Hierdoor kunnen wij de effecten van de deelprojecten eenduidig monitoren en kunnen wij tijdig bijsturen. Wij rapporteren regelmatig intern en extern over de voortgang van de projecten in het reductieprogramma. Extern doen wij dat vooral via deze site. Op detailniveau vindt er regelmatig overleg plaats tussen projectleider, opdrachtgever en andere betrokkenen.

Energiemanagementplan en energiebeleid

Een van de doelstellingen van Strukton Rail is het continu verbeteren van het efficiënt gebruik van energie. Om dit op een gestructureerde en beheerste wijze te realiseren, heeft Strukton Rail een energiemanagementplan opgesteld conform NEN-EN 16001. Dit energiemanagementsysteem maakt onderdeel uit van het integrale managementsysteem van Strukton Rail bv en heeft betrekking op alle Nederlandse activiteiten van alle bedrijfsonderdelen van Strukton Rail bv en alle projecten die deze bedrijfsonderdelen uitvoeren. Klik op het document rechts op deze pagina om de energiebeleidsverklaring downloaden.

Algemene trends binnen Strukton Rail
Onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) valt voor Strukton Rail niet alleen duurzaamheid, maar het bredere aspect van het gehele maatschappelijk belang. Binnen Strukton Rail tekent zich een duidelijke trend af van toenemend bewustzijn rond het belang van MVO, waaronder CO-reductie. Sinds 2008 rapporteren wij actief over onze CO2-uitstoot en reductiemaatregelen. Daarmee wordt CO2-reductie concreet voor onze medewerkers én externe stakeholders. Zichtbaarheid stimuleert steeds meer mensen (medewerkers en externe partijen) bij te dragen. Het voordeel van CO2-reductie is dat iedereen hier op zijn eigen wijze aan kán bijdragen. Het toenemend bewustzijn wordt onder andere direct zichtbaar in de enorme toename van het aantal kilometers dat met de NS-Business Card wordt gereisd. Als bedrijf zijn wij in toenemende mate (pro)actief in duurzame ontwikkelingen in de gehele sector. Voorbeelden hiervan zijn het concept 'draadloos groen' (opslag remenergie in railvoertuigen), onze deelname in de U15 en de Duurzame leverancier. Verder kijken wij bij te nemen initiatieven steeds meer naar de CO2-effecten van het voorstel.

Uiteraard zijn we er nog niet. Wij zien MVO-bewustwording als een verandertraject dat vele jaren duurt.

Mogelijkheden voor individuele bijdrage
Ideeën voor duurzame ontwikkelingen zijn bij ons van harte welkom. Wij nodigen een ieder van harte uit om suggesties, ideeën of voorstellen naar ons te sturen. De contactgegevens hiervoor staan links op deze pagina.

CO2-reductieprogramma 2014-2015

MVO-beleidsverklaring Strukton Rail