Inzicht in CO2-footprint

Wij stellen ons tot doel om voor de gehele reikwijdte van energiemanagement per 1 januari 2020 een CO2-emissiereductie te realiseren van 20% ten opzichte van het referentiejaar 2008. Deze emissie relateren wij aan de geactiveerde productie. Om dit te bereiken bepalen wij per jaar onze ambitie. Voor 2015 hadden wij deze ambitie vastgesteld op 2% reductie van onze relatieve CO2-uitstoot ten opzichte van 2013. Deze doelstelling hebben wij ruimschoots behaald. De absolute uitstoot daalde met 5%, en de relatieve uitstoot daalde met 6,93%.

Om de reductie te bepalen is het nodig inzicht te hebben in onze CO2-uitstoot. Wij rapporteren twee keer per jaar over onze uitstoot. De rapportages zijn hieronder te vinden.

Scope 3
Wij hebben twee analyses gemaakt van GHG-genererende ketens van activiteiten: de productie en het transport van spoorstaven en het transport van ballast. De rapporten zijn via onderstaande hyperlinks te downloaden:

Op basis van de analyses hebben wij doelstellingen bepaald om in scope 3 de CO2-uitstoot te verminderen. Hieronder een voortgangsrapportage over deze doelstellingen:

 

CO2-jaarrapportages volgens CO2-ladder versie 1.2