Transparantie

Wij communiceren intern en extern over onze eigen CO2-uitstoot en onze ambities om onze uitstoot te reduceren. Ook communiceren wij over initiatieven die wij - met collega-bedrijven, NGO's en overheden - nemen op het gebied van CO2.

Communicatie over onze uitstoot, onze reductie-ambities en de voortgang zijn te vinden op de pagina's Inzicht in CO2-footprint en CO2-reductie.

Dialoog

Stichting Natuur & Milieu

Strukton Rail onderhoudt een dialoog met de Stichting Natuur & Milieu. Deze Stichting werkt aan duurzame ontwikkeling: schone energie, gezond voedsel en slimme mobiliteit. Primair richt Natuur & Milieu zich op Nederland. De Stichting Natuur & Milieu heeft advies gegeven over het reductieprogramma van Strukton Rail voor de jaren 2012 en 2013. Dat heeft er mede toe geleid dat Strukton Rail en de Stichting Natuur & Milieu samenwerken in Het Nieuwe Draaien en dat Strukton Rail zich committeert aan de Top 10 Bestelauto's. Op 18 februari 2016 sloot Strukton zich met het tekenen van een convenant aan bij de Lower Car Contracts, waarmee het zich committeert aan het streven naar een schoon en zuinig wagenpark.

Urgenda

Strukton Rail onderhoudt een dialoog met de Stichting Urgenda. Urgenda heeft een aantal zogenaamde Icoonprojecten geïnitieerd, waaronder Duurzame mobiliteit. Strukton steunt dit icoonproject. Verder werkt Strukton met Urgenda samen om te komen tot een mobiliteitsbeleid. Ook doet Strukton mee met de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid die door Urgenda wordt georganiseerd. Sinds 2012 doet Strukton ook mee met het Low Car Diet.

U15

Strukton is één van de 20 bedrijven in de regio Utrecht die in 2012 het initiatief namen om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen. Onder de noemer U15 geven zij concreet invulling aan het programma Beter Benutten. De nadruk ligt op innovatie en intensieve, praktische samenwerking. De U15 treedt namens de verenigde werkgevers op als gesprekspartner voor het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, de provincie Utrecht en de grote steden in Midden-Nederland. Bij de oprichting in 2012 telde het netwerk 20 leden; inmiddels zijn er meer dan 300 leden.

MVO Nederland

Strukton is lid van de stuurgroep Grote Bedrijven Netwerk van MVO Nederland en bespreekt daar regelmatig de manier waarop CO2-reductie en mvo bij bedrijven van de grond kunnen komen. Ook wordt gesproken over onze strategie rond andere onderwerpen, zoals social return.

Commitment

Strukton Rail committeert zich aan

  • de cleaner car contracts van de stichting Natuur & Milieu
  • de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid en het Low Car Diet van Urgenda
  • het reductieprogramma Rij2op5 van de Fietsersbond
  • het programma Lage Weide op de Fiets (incl. U Connect)
  • de U15 en zijn diverse projecten
  • de Top 10 Bestelauto's van Natuur & Milieu 
  • het initiatief Co2ntdown voor 10% extra emissiereductie in Nederland
  • het programma Het Nieuwe Draaien van de stichting Natuur & Milieu