Financiën

Infographic_Innovative_Rail_Solutions_SMALL


Kerncijfers Strukton Rail 2016

(in miljoenen euro's)

Jaar

 2016

2015

Bedrijfsopbrengsten 828,9 766,4
Operationeel resultaat 66,7 50,2
Aantal medewerkers 3.496 3.534

Strukton Rail realiseerde in 2016 met 3.496 medewerkers een omzet van EUR 828,9 miljoen. Strukton Rail heeft wederom een goede performance geleverd in boekjaar 2016. Het operationeel resultaat ligt in lijn met vorig boekjaar en er is een groei in de bedrijfsopbrengsten gerealiseerd. Deze stijging van bedrijfsopbrengsten is met name het gevolg van een hogere productie in Italië en Denemarken. Met name Nederland en Italië hebben in 2016 bijgedragen aan een goed operationeel resultaat. In Zweden is een bescheiden positief resultaat behaald.

De resultaten van heel Strukton zijn te vinden op onze Corporate website.

Publieksverslag 2016

Jaarverslag 2016