380kV netaansluiting voor EPZ

In januari 2016 heeft Strukton Systems de opdracht gekregen voor de realisatie van een extra aansluiting op het 380 kV net. De opdrachtgever is EPZ. Vanwege het goede Plan van Aanpak en de hierin aangedragen gedegen technische oplossingen heeft Strukton Systems de opdracht gekregen. De totale opdracht omvat het ontwerp, de engineering, procurement en de realisatie tot bedrijfsvaardig opleveren. De ombouw diens in verband met de operationele planning van de centrale in het tweede kwartaal van 2017 gereed te zijn.

Specificatie project

Het project is opgezet om een extra aansluiting op het 380kV net te realiseren. Tijdens het project zullen er verschillende dingen van toepassing zijn: een 380 kV veld, een 40MVA 380/6 kV transformator en de aanpassingen die gedaan moeten worden aan de centrale. De bestaande installatie zal moeten worden aangepast. Hier vallen ook alle beveiligingen, besturingen en een kabel tracé van 700 meter onder. Daarnaast zal er een nieuwe snel omschakel inrichting komen.
Bij alle werkzaamheden geldt dat er sprake is van inpassing op de bestaande techniek van de centrale. Veiligheid staat hierbij voorop.

Samenwerking

Strukton Systems voert het project uit in samenwerking met een aantal andere bedrijven. Zo werkt ook de afdeling Kabel aan dit project, doet een externe partner het civiele werk en de fundaties en is er gekozen voor samenwerking met lokale aannemers. In het kader van MVO heeft Strukton bewust gekozen voor deze lokale werkgelegenheid.