Bouwput Monitoringsysteem

Strukton Systems heeft in samenwerking met Strukton Civiel een conditie monitoring systeem ontwikkeld voor het bewaken van bouwputten. Met dit systeem wordt onder andere de grondverplaatsing, waterdruk en posities van belendingen continue gemeten. Een alarmfunctie wordt opgenomen zodat bij overschrijding van kritische waardes ingegrepen kan worden.

Opdrachtgever:
Strukton Civiel
Locatie:
Nederland
Activiteit:
Monitoring
Land:
Nederland
Bouwput1_pro_ca
Bouwput2_pro_ca
Bouwput3_pro_ca
Bouwput4_pro_ca

Bouwput Monitoringsysteem

Strukton Civiel wil met deze systemen directer kunnen sturen op gebeurtenissen in het werk, daarnaast worden de meetgegevens gebruikt om het uitvoeringsproces te verbeteren. Het eerste bouwputsysteem wordt momenteel voorbereid en zal worden geïnstalleerd in één van de bouwputten van Strukton Civiel. De gemeten data van alle bouwputten wordt centraal verzameld zodat de conditie van een bouwput continue in de gaten wordt gehouden en vroegtijdig kan worden ingegrepen.