CBTC beveiligingssysteem S-bane

In opdracht van Siemens installeert een 50/50 joint venture van Strukton Rail en Aarsleff Rail de eerste fase van het nieuwe treinbeveiligingssysteem CBTC op de S-bane in de stadsregio Kopenhagen. De S-bane is een autonoom stadsspoornet rond de hoofdstad van Denemarken. Het bestaat uit vier hoofdlijnen, telt 84 stations en circa 170 km dubbelspoor. Samen met de metro vormt de S-bane het hart van het OV-netwerk in Kopenhagen.

Projectdetails

Strukton Rail en Aarsleff Rail installeren de kabels en systemen voor de eerste fase van de grootschalige vernieuwing van het treinbeveiligingssysteem. Het werk is in 2012 gestart; de eerste testen volgden in 2013 en 2014. Het oude systeem dient volledig operationeel te blijven totdat het nieuwe systeem is geïmplementeerd en goedgekeurd.

Treinbeveiliging in Denemarken

Dit project maakt deel uit van de integrale vernieuwing van het treinbeveiligingssysteem op het volledige spoornetwerk in Denemarken. Het programma bestaat uit drie onderdelen: uitrol van het CBTC-systeem (Communication Based Train Control) over de S-bane in Kopenhagen en uitrol van het ERTMS-systeem (European Train Control and Management System) over het oostelijke en westelijke deel van het hoofd- en regionale spoornetwerk van spoorbeheerder Banedanmark. Het nieuwe systeem moet in 2020 volledig zijn geïmplementeerd.