Dagelijks onderhoud spoornet Italië

Costruzioni Linee Ferroviarie (CLF) S.p.A., een deelneming van Strukton Rail, is verantwoordelijk voor het onderhoud van delen van de railinfrastructuur in Italië, in de regio’s rond Bologna, Milaan, Florence, Rome en Genua.

Activiteit:
Spoorwerk
Land:
Italië
carousel image
carousel image 2

Activiteiten

•    Waarborgen van goede spoor- en wisselgeometrie
•    Vernieuwen van wissels
•    Vervangen van spoorstaven
•    Vernieuwen van de ballast
•    Onderhoud van spoor en wissels
•    Vervangen van dwarsliggers
•    Verzorgen van spoorlassen
•    Aanbrengen van isolserende spoorstaaflassen
•    Aanleggen en saneren van spoorsecties
•    Vervangen/vernieuwen van dwarsliggers en ballast

Details

Het gaat in totaal om ongeveer 9.000 kilometer spoor. De opdrachtgever is Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A., de eigenaar van het spoorwegnet in Italië.

RFI brengt regelmatig contracten op de markt voor het onderhoud en voor de vernieuwing van de railinfrastructuur. De onderhoudscontracten behelzen vaak een geografisch gebied. De contracten hebben doorgaans een looptijd van twee jaar. De contractsommen variëren tussen de EUR 10 en 20 miljoen.