Energievoorziening EVP Suriname

N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) had een aantal problemen met het elektriciteitsnetwerk in Paramaribo. Om deze problemen op te lossen is een consortium gevormd waarbij Strukton Systems als penvoerder optrad.

Opdrachtgever:
N.V. Energiebedrijven Suriname
Locatie:
Paramaribo
Activiteit:
Energie
Land:
Suriname
EVP1_pro_ca
EVP2_pro_ca
EVP3_pro_ca
EVP4_pro_ca

Gegevens

N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) had een aantal problemen met het elektriciteitsnetwerk in Paramaribo. Om deze problemen op te lossen is een consortium gevormd waarbij Strukton Systems als penvoerder optrad. Het consortium heeft een studie uitgevoerd naar de grootste probleem- en risicopunten. Uit deze studie kwamen de volgende werkzaamheden naar voren:

  1. Bouw van een nieuw onderstation in Peperpot zodat het netwerk uitgebreid kan worden. Daarnaast wordt hiermee de betrouwbaarheid van het huidige netwerk sterk verbeterd.
  2. Uitbreiding van het distributienetwerk in het gebied Peperpot zodat er per direct 400 huis- en bedrijfsaansluitingen kunnen plaatsvinden.
  3. Bouw van een nieuw onderstation in Zorg & Hoop. Hierdoor zal er minder uitval zijn in het distributienet van Zorg & Hoop. Dit zorgt voor een betere betrouwbaarheid en energievoorziening.
  4. Uitbreiding van het distributienetwerk in Zorg & Hoop. Hiermee wordt bereikt dat er ca. 3350 huis- en bedrijfsaansluitingen kunnen plaatsvinden.
  5. Bouw van het hoofdverdeelstation OSA en het vervangen van de schakelinstallaties in de centrale OSA. Hierdoor wordt het risico van stroomuitval sterk verminderd. Door de nieuwe schakelinstallaties in dit hoofdknooppunt van Paramaribo en het vernieuwen van de kabels is het netwerk richting de buitengebieden betrouwbaarder geworden en minder storingsgevoelig. Tevens is hiermee de bedrijfsvoering overzichtelijker geworden en daarmee sterk verbeterd.