Installatieverantwoordelijkheid Avenue2

Nadat de Koning Willem-Alexandertunnel (KWA-tunnel) in Maastricht op 16 december 2016 in gebruik werd genomen, is Strukton onder de naam Avenue2 Onderhoud verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle installaties en systemen in de tunnel zoals camera’s, (nood)verlichting, vluchtdeuren, brandblusinstallaties, besturingssoftware en ventilatoren. Strukton Systems verzorgt het onderhoud van de tunneltechnische installaties en heeft hiervoor een onderhoudsorganisatie in het leven geroepen. Tijdens de dagelijkse operatie staat voorop dat de veiligheid wordt gegarandeerd, zowel voor het passerende verkeer als voor de medewerkers die bij het beheer en onderhoud van de KWA-tunnel betrokken zijn. Daarnaast is het van groot belang om een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de tunnel mogelijk te maken. Dit gebeurt door alle werkzaamheden zoveel mogelijk uit te voeren tijdens geplande afsluitingen. Daarnaast worden storingen zoveel mogelijk voorkomen door toestands- of gebruiksafhankelijk onderhoud.

Installatieverantwoordelijk

Medewerkers van de PMC Energy Solutions van Strukton Systems zorgen voor de installatieverantwoordelijkheid met betrekking tot de hoogspanningsinstallaties. Zij zijn 24/7 beschikbaar.

Verder zijn drie technici binnen de service-afdeling van Energy Solutions in detail op de hoogte van de technische installaties van de KWA-tunnel, zodat er bij werkzaamheden aan andere tunneltechnische installaties ook schakelhandelingen gepland en uitgevoerd kunnen worden en er in geval van calamiteiten altijd een back-up beschikbaar is. Deze specialisten beschikken over de vereiste certificaten van Stipel en DNV GL om aan deze kritische installaties te mogen werken. Ook beschikken zij over een op schrift gestelde aanwijzing vanuit Avenue2. Zo draagt Strukton Systems bij aan een veilige bedrijfsvoering van de KWA tunnel, en aan een goede doorstroming van het verkeer op de A2 en een goede bereikbaarheid van Maastricht.

Installaties

Wanneer je door een tunnel rijdt, realiseer je je eigenlijk nauwelijks wat voor uitgebreide complexe installaties hierbij komen kijken. In de KWA-tunnel bevinden zich 55 systemen waaronder midden- en laagspanningsinstallaties, ventilatiesystemen, dieselgeneratoren, UPS-installaties, brandmeld- & blussystemen, verkeerstechnische installaties, camerabewaking, radio-installaties voor de FM en communicatiesystemen voor de nooddiensten. Al deze systemen zijn zowel lokaal als op afstand te bedienen en uit te lezen. Ze worden periodiek geïnspecteerd, getest en onderhouden om het vereiste veiligheidsniveau en de vereiste beschikbaarheid te kunnen blijven garanderen en daarmee de doorstroming van het verkeer niet te belemmeren.