Lightrailverbinding MerwedeLingelijn

Strukton Rail legde in opdracht van ProRail passeersporen aan bij Dordrecht Stadspolder en Boven-Hardinxveld. Dankzij de passeersporen kunnen op de MerwedeLingelijn nu vier treinen per uur rijden.

Project

De werkzaamheden van Strukton Rail bestonden uit spoorvernieuwing en nieuwbouw. Er werden zo’n 22 kilometer spoorstaven en 17.000 stuks dwarsliggers gelegd, 9 wissels vervangen respectievelijk aangelegd, perrons uitgebreid en nieuwe haltes aangelegd. Ook de aanleg van de beveiliging, kabels en leidingen en het bovenleidingsysteem behoorde tot het contract. De ballast is hergebruikt waar dat mogelijk is.

Werkzaamheden

Engineering

 • Variantenanalyse door middel van value engineering
 • Ontwerpsynthese van een systeemontwerp dat voldoet aan de eisen in de vraagspecificatie
 • Opstellen en bijwerken van de System-Breakdown-Structure (SBS)
 • Opstellen van de ontwerpdocumenten per onderdeel van de SBS
 • Integratie van de deelontwerpen tot een totaalontwerp
 • Verwerken van de resultaten uit processen
 • Actualiseren van de Eisen-Controle-Matrix
 • Opstellen en leveren van as-built ontwerpdocumentatie en bedieningsdocumentatie

Bouwteam

 • Engineeren faseringen beveiligingsinstallaties en kabels & leidingen
 • Engineeren inrichting nieuwe relaishuizen en technische ruimtes

Spoorwerk

 • Het compleet vernieuwen van 22.000 m1 spoor (11 km dubbel spoor)
 • Nieuwbouw van 1.000 m1 spoor tussen Dordrecht en Dordrecht Stadspolders
 • Nieuwbouw van 700 m1 spoor inclusief baanverbreding bij station Boven-Hardinxveld

Wissels

Het vervangen van diverse wissels bij station Gorinchem, Sliedrecht en Boven-Hardinxveld. Tevens het aanbrengen van wisselverwarming.

Bovenleiding

 • Het bouwen van nieuwe draagconstructies en bovenleidingen op de stations Dordrecht Stadpolders en Boven-Hardinxveld
 • Het aanpassen van draagconstructie en bovenleiding over het complete tracé

Overwegen

 • Het vernieuwen van diverse overwegen
 • Het aanbrengen van de railinzetplaats op station Sliedrecht

Perronaanpassingen Arkel en Sliedrecht

 • Het vernieuwen van 381 m1 keerwandstukken
 • Het vernieuwen van 36 m1 keerwandstukken met ankers
 • Het aanleggen van perronbestrating 1324 m3
 • Het vernieuwen van 350 m1 blindengeleidelijn
 • Het plaatsen van 15 m2 hekwerk

Kabels & leidingen

 • Het ontwerpen en aanbrengen van een gestuurde boring
 • Het omleggen, leggen en lassen van kabels
 • Het graven en dichten van geulen en lasgaten
 • Het aanleggen van betonnen kabelkokers
 • Het aanbrengen van een scheidingsgoot in betonkoker t.b.v. 3kV
 • Het benutten van spoor- en wegkruisingen
 • Het detailleren en aanbrengen van spoor- en wegkruisingen
 • Het verrichten van revisiewerkzaamheden

Telecom

 • Het aanbrengen van camera’s, ZMX, omroepkasten en uurwerk
 • Het realiseren van de onderpostencommunicatie via het VOC-glasvezelnetwerk, inclusief de engineering voor het glasvezel(tracé)netwerk, de configuratieswitches en de inbedrijfstelling van het communicatienetwerk. Over dit ICT-dienstennetwerk loopt de aansturing van de spoorbeveiliging
 • Het uitvoeren van de camerabewaking, CCTV (closed-circuit television) en detailengineering spraakinstallaties, evenals integratie en inbedrijfstelling voor de stationssystemen  Dordrecht Stadspolders, Sliedrecht Baanhoek, Sliedrecht, Hardinxveld Blauwe Zoom, Boven-Hardinxveld en Arkel

Beveiligingsinstallaties

 • Het aanpassen van de treinbeveiligingsinstallatie op station Dordrecht en het baanvak tussen Dordrecht en Geldermalsen.
 • Het uitbreiden van het spoor en een extra perron bij Dordrecht Stadspolder. Deze uitbreiding is toegevoegd aan de bestaande NX-installatie van Dordrecht
 • Nieuwe halte Sliedrecht Baanhoek, Giessendam West en Leerdam West
 • Het vervangen van een 1:9 wissel naar een 1:15 wissel in Sliedrecht
 • Nieuw emplacement Boven-Hardinxveld
 • Het aanleggen van overpadbeveiliging in Leerdam en Beesd
 • Loss of Shunt maatregelen

Voeding voor treinbeveiligings- en beheersingssystemen (voeding TBB)

 • Het uitbreiden van het 1-kabelsysteem Gorinchem - Geldermalsen en Dordrecht- Gorinchem en het 2-kabelsysteem op het emplacement Dordrecht
 • Het nemen van EMC-maatregelen in het nieuwe relaishuis op Boven-Hardinxveld, Dordrecht Stadspolders en Sliedrecht Baanhoek, in de technische ruimte Boven-Hardinxveld, in de hoogspanningskasten HS 3 Bohv krir 76.935 en HS 1 Bohv km 76.613
 • Het vervangen van energietransformatoren
 • Het demonteren, innemen en afvoeren van een energietransformator 3000/110 V in (de) afnamepunt(en)van een 1-kabelsysteem
 • Het plaatsen van twee energietransformatoren, 3000 V/110 V,2 kVA, twee HS-glasveiligheden en het leggen en aansluiten van twee 3 kV-aders

Ingezet materieel

Bij de werkzaamheden werden onder andere de vernieuwingstrein, kettinghor, locomotieven, stopmachine, ballastprofielploeg, stomplasmachine, spoorkranen, krols, telekranen en automontagewagen ingezet.

Stations

Strukton Infratechnieken heeft in onderaanneming de stations Dordrecht Stadspolders, Boven-Hardinxveld en Hardinxveld Blauwe Zoom met perrons, trappen, perronoutillage, fietsenstalling en loopbruggen gerealiseerd.

Ongehinderde publieksstromen

Bij de stations Arkel, Sliedrecht en Dordrecht Stadspolders vond het werk plaats met ongehinderde publieksstromen.

Ondanks de korte doorlooptijd van drie weken tussen de gunning en de eerste treinvrije periode, waren de engineering en planning op tijd gereed.

MerwedeLingelijn

Meer passagiers, meer kwaliteit

De provincie Zuid-Holland wil dat het aantal reizigers op de MerwedeLingelijn in 2018 verdubbeld is. Om deze groei aan te kunnen en te realiseren, is het spoor op bepaalde plaatsen verdubbeld, en hebben bestaande haltes een kwaliteitsimpuls. Zo is het comfort en de veiligheid op de MerwedeLingelijn verbeterd. De frequentie wordt verdubbeld naar een kwartiersdienst.

Er zijn drie nieuwe haltes aangelegd. Dit zijn Sliedrecht Baanhoek, Giessendam West en Gorinchem Papland. Bij de bestaande haltes Dordrecht Stadspolders en Boven-Hardinxveld zijn nieuwe passeersporen gebouwd.