Nieuw onderstation Utrecht Zuid

ProRail heeft opdracht gegeven om een nieuw onderstation te bouwen op een bijzondere plek: onder het viaduct van de Waterlinieweg. Strukton Systems heeft opdracht gekregen voor de realisatie en inrichting van het onderstation. Dit nieuwe onderstation vervangt het oude onderstation dat in 2010 door brand is verwoest.

Opdrachtgever:
ProRail
Locatie:
Utrecht
Activiteit:
Energie
Land:
Nederland
OnderstationUtrecht3_pro_ca
OnderstationUtrecht1_pro_ca
OnderstationUtrecht2_pro_ca
OnderstationUtrecht4_pro_ca

Projectdetails

Bijzonderheden

Vanwege de bijzondere locatie van het nieuwe onderstation, konden de installaties enkel door horizontaal transport naar binnen gebracht worden. Het plaatsen van de gelijkstroomverdeelinrichting (GVI) was een kunststukje. De GVI bestaat uit 25 aaneengesloten velden. De velden zijn aan elkaar gekoppeld en de GVI is in zijn geheel op de juiste positie geplaatst.

Testen en in bedrijf nemen

Het testen en in bedrijf nemen van de gemonteerde componenten gebeurde in vijf faseringen en in nauw overleg met nevenaannemers en ProRail. Nadat alle installaties in dienst waren gesteld is het oude onderstation Utrecht Zuid geheel buiten dienst genomen en ontmanteld.