Nieuwbouw VIRM-treinstellen

Strukton Rolling Stock heeft van Alstom Transport de opdracht ontvangen voor het engineeren en leveren van prefab kabelbundels inclusief installatiewerk en testen van de rijtuigen op locatie. De opdracht is later uitgebreid met het leveren van diverse besturing- en voedingspanelen. Strukton Rolling Stock is gedurende het hele engineeringstraject nauw betrokken geweest bij de voertuigintegratie van de verschillende deelsystemen.

Opdrachtgever:
Alstom Transport
Locatie:
Nederland
Activiteit:
Rolling stock
Land:
Nederland
NieuwbouwVirm1_pro_ca
NieuwbouwVirm2_pro_ca
NieuwbouwVirm3_pro_ca

VIRM-treinstel

Een motor aangedreven VIRM-treinstel bestaat uit 4 of 6 rijtuigen en is een complex geheel met veiligheidssystemen en vele subsystemen verdeeld over de verschillende rijtuigtypes mBvk1, ABv34, ABv5, ABv6, mBv7, mBvk2 in meerdere varianten. Voor besturing en voeding van deze systemen is naast de schakelpanelen ook vele kilometers bekabeling nodig.

Co-design

De prefab kabelbomen zullen zo compleet mogelijk op de bouwlocatie worden aangeleverd. Tijdens de ontwerpfase hebben Strukton Rolling Stock en de klant de verschillende ontwerpdetails nauwkeurig met elkaar afgestemd. Het doel is om tot een zo optimaal mogelijke situatie te komen. 

Logistiek

Bombardier gaat in een productielijn werken waarbij op elke werkstand geplande activiteiten worden uitgevoerd. Voor elk rijtuig wordt de leveringen twee weken voor het starten van de werkzaamheden op de betreffende stand aangeleverd, om zo tot een optimale doorstroming te komen.

Flexibel

Indien de klant tijdens serieproductie een ontwerpwijziging wil doorvoeren, is wijzigingenbeheer belangrijk om zeker te stellen dat uiteindelijk alle treinstellen in dezelfde configuratie worden afgeleverd.