Onderhoud spoornetwerk Nederland

Sinds 2007 is Strukton Rail verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van ca. 40% van het spoorsysteem in Nederland. Dit behelst ruim 2.800 km hoofd- en nevenspoor (heavy rail), 60 km lightrail, 2.000 wissels, 2.500 km bovenleiding, ruim 700 overwegen en ruim 650 bruggen.

Projectdetails

De onderhoudswerkzaamheden omvatten de disciplines baan, seinwezen, voeding, kunstwerken, ondergrondse infra, telecom en computernetwerkservices.

ProRail beheert de Nederlandse spoorweginfrastructuur. ProRail onderscheidt het onderhoud in dagelijks onderhoud (functiehandhaving en functieherstel), grootschalig onderhoud en grootschalige vernieuwing van de infrastructuur. Voor het dagelijks onderhoud lopen prestatiegerichte onderhoudscontracten (PGO-contracten) en output-procescontracten (OPC-contracten).   

Dagelijks onderhoud

Het dagelijks onderhoud omvat:

 • Het op peil houden van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de infrastructuur
 • Het veilig berijdbaar houden van de infrastructuur
 • Het in duurzame conditie houden van de infrastructuur, zodat de life-cycle-kosten worden geoptimaliseerd
 • Overige werkzaamheden en afgeleide beheertaken

Werkzaamheden

De onderhoudscontracten omvatten de benodigde werkzaamheden op het gebied van

 • functioneringsinspecties
 • functiehandhaving (preventief)
 • functieherstel (reactief)
 • storingsherstel
 • onderhoudsmanagement
 • onderhoudsengineering
 • operationeel eigendomsbeheer
 • fire hoses and fire cocks
 • coördinatie

Organisatie

Strukton Rail heeft zijn organisatie ingericht naar de processen. Onderhoudsengineering is de eerste stap in het primaire proces van het spooronderhoud. De tweede stap is de uitvoering van het preventief en correctief onderhoud.

Storingsorganisatie

Het doel is: geen storingen. Als er toch storingen optreden, vindt de storingscoördinatie plaats in het Strukton Control Center, 24 uur per dag, 7 dagen per week. De storingscoördinator stelt de aard van de storing vast en stuurt monteur(s) naar de storingslocatie voor een zo snel mogelijk herstel. Hij koppelt ook de prognosetijd en herstelmelding terug en verwerkt de data in het informatiebeheersysteem. De storingsmonteurs werken in bereikbaarheidsdienst, volgens een vast rooster.