POSS Overweg

Strukton Systems heeft een nieuwe applicatie binnen het huidige POSS (Preventief Onderhoudssysteem Strukton) gerealiseerd. Naast het monitoren van het gedrag van wisselstellers, spoorrelais en assentellers wordt nu ook gemonitord hoe lang een overweg gesloten is.

Opdrachtgever:
ProRail
Locatie:
Utrecht - Eindhoven
Activiteit:
Monitoring
Land:
Nederland
POSSOverweg1_pro_ca
POSSOverweg2_pro_ca

tab1

De nieuwe applicatie op de bestaande POSS website (www.possonline.nl) presenteert het aantal bewegingen, de sluittijden en de gemiddelde sluittijd per uur per overweg op een overzichtelijke wijze. Een alarmindicator wordt geactiveerd bij zeer korte of zeer lange dichtligtijden. De meetdata kan desgewenst gedownload worden als Excel bestand voor verdere analyse.

Door maximum- en minimumgrenzen te stellen aan de te meten waarden wordt via de website aangegeven welke overwegen aandacht verdienen. Een voorbeeld hiervan is een te korte of te lange sluittijd. Naast het signaleren van storingen is het systeem ook uitermate geschikt voor het monitoren van de treinintensiteit op de overweg. Hierdoor is inzichtelijk hoe lang en hoe vaak een overweg gesloten is. Gevolgen voor het wegverkeer door het treinverkeer zijn hierdoor direct inzichtelijk.

Op basis van het generieke POSS-platform is Strukton Systems in staat maatwerkoplossingen op korte termijn te realiseren. Strukton Systems heeft binnen enkele weken de nieuwe webapplicatie ontworpen en gerealiseerd en de meetsystemen op 25 locaties geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. Het systeem kan nu eenvoudig worden uitgebreid, zodat meer contacten per overweg kunnen worden gemeten, geanalyseerd en gepresenteerd.