Spoorzone Delft

Strukton Rail realiseerde in opdracht van projectorganisatie Spoorzone Delft en ProRail de bovenbouw van het nieuwe stationsgebied in Delft. Strukton nam daarvoor de volgende werkzaamheden voor zijn rekening: de aanleg van dubbelspoor in de nieuwe tunnelbuizen bij station Delft, inclusief de bovenleiding, de beveiligingsinstallaties en de energievoorziening, de aansluiting op het bestaand spoor en de bouw van een nieuw emplacement op het DSM-terrein. Eind februari 2015 is de tunnel in gebruik genomen.

Projectdetails

In 2013 vonden voornamelijk voorbereidingen plaats rondom het werk in de tunnel. Dit waren kleine aanpassingen voor het grote werk, waaronder werk aan de wissels, kleinere wijzigingen aan de bovenleiding en het seinstelsel.

Begin 2014 startten we met de aanleg van het dubbelspoor in de 2,3 kilometer meter lange tunnel op acht meter diepte, inclusief bovenleiding, kabels en leidingen, twee wisseloverlopen, het onderstation dat de bovenleiding en de tunnelinstallaties van spanning voorziet en twee EBS-stations voor het treinbeveiligingssysteem. Daarnaast vernieuwden we het DSM-emplacement in Delft inclusief de nodige civiele werkzaamheden. Vervolgens zijn er een half jaar lang technisch testen uitgevoerd. In 2015 rondden we het werk af met het aansluiten van het bestaande spoor op het nieuwe spoor in de tunnel. De complexiteit van dit werk zat hem vooral in de logistiek rond de aanvoer van materialen.

Vanaf eind februari 2015 rijden de treinen door de nieuwe spoortunnel het nieuwe ondergrondse treinstation binnen. Hiermee is definitief afscheid genomen van het oude, gehorige spoorviaduct. De nieuwe stille tunnel biedt ruimte aan vier sporen voor een betere doorstroming van het treinverkeer.

Spoorzone Delft

Dit project maakt deel uit van Spoorzone Delft, de integrale herontwikkeling van het spoorzonegebied in Delft. Het project omvat onder andere een spoortunnel met ondergronds station, parkeerfaciliteiten, een nieuw stadskantoor, woningen en kantoren, een stadspark en waterpartijen. Strukton Worksphere verzorgde de afbouw van het station. Meer informatie: www.spoorzonedelft.nl.

De eerste trein door de tunnel

gMC1GBgtEm0

Eerste spoorgrind gestort in tunnel Delft

56Gh4zHBlbc

Interview Ad Broeders van ProRail

t8lZyxkHOQQ