Trambaan Utrecht (SUNIJ)

Strukton Systems heeft, in opdracht van Regiotram Utrecht, vier bestaande onderstations gerenoveerd en een nieuw onderstation voor de sneltrambaan Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein (SUNIJ-lijn) gebouwd. Daarnaast voert Strukton Rail sinds 2014 het contract uit voor beheer, onderhoud en storingswerkzaamheden aan de trambaan in Utrecht. Sinds 1 april 2015 hebben beide partijen, middels een vernieuwd contract, ervoor gekozen om er een echte coproductie van te maken.

Onderstations

Het project bestond uit het ontwerpen, bouwen, installeren en testen van het nieuwe onderstation en aanpassen, installeren en testen van de nieuwe installaties in de bestaande onderstations. De uitvoering heeft in 2014 en 2015 plaatsgevonden. Het project is opgeleverd op 1 oktober 2015.

Beheer en onderhoud

Op 1 april 2015 tekenden beide partijen voor een vernieuwd contract, waarin:
- Kwaliteitscriteria zijn aangescherpt en transparant gemaakt
- Nieuwe afspraken zijn gebaseerd en aangelijnd op de kwaliteitsnormen van PAS 55

De kernbegrippen ‘risicosturing’ en ‘preventief ingrijpen’ vormen de basis van dit contract.