Strukton Systems vergroot capaciteit 380 kV transportnet

Strukton Systems heeft van TenneT TSO begin 2016 de opdracht gekregen voor de realisatie van spoelvelden voor het 380 kV station Eemshaven Oudeschip en het 220kV / 110kV station Vierverlaten in Noord-Nederland. Met deze spoelvelden wordt het blindvermogen gecompenseerd, waardoor er over dezelfde netverbinding meer energie getransporteerd kan worden zonder de doorsnede van de geleiders te vergroten. Deze extra transportcapaciteit is noodzakelijk vanwege de toenemende hoeveelheid wind- en zonne-energie die wordt opgewekt in met name Noord-Duitsland.

Design & Construct

Het betreft een design & construct opdracht waarbij Strukton Systems de eindverantwoordelijkheid heeft voor het technisch ontwerp. Uiteraard wordt er wel meegekeken; het toezicht wordt door TenneT en ingenieursbureau Arcadis uitgevoerd, waarbij deze laatste als onafhankelijke controlerende instantie optreedt. De projectscope bestaat uit het ontwerp, de detailengineering, de uitvoering, het testen en het in bedrijf stellen van zowel het civieltechnische, mechanische en elektrotechnische deel van het werk.

System Engineering

Voor de bouw van een dergelijk station stelt TenneT specifieke eisen aan de aannemer en aan de processtappen die dienen te worden gevolgd. Zo wordt voor het hele ontwerp gebruik gemaakt van Systems Engineering, waarbij voor alle aspecten systematisch geverifieerd wordt, of het ontwerp aan de eisen voldoet. De engineering van dit soort stations wordt gedaan door Strukton Systems met behulp van Primtech 3D software.  Het voordeel van deze software is, dat dit programma automatisch allerlei controles uitvoert, en daarnaast ook samenstellingen, detailtekeningen en stuklijsten genereert.

Veiligheid

Uiteraard wordt er in dit project veel aandacht besteed aan veiligheid. Zo zijn alle veiligheids- en milieurisico’s in kaart gebracht in een VGM-plan en is er constant een functionaris op de projectlocatie aanwezig die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Daarnaast wordt er tijdens de uitvoering van het project veel aandacht besteed aan veiligheid door middel van toolbox meetings, het handhaven van de TenneT Life Saving Rules en het uitvoeren van Last Minute Risico Analyses.

Planning

Momenteel zit het project in de overgang van ontwerp naar uitvoering. Bij Eemshaven Oudeschip is Strukton reeds gestart met bouwen. De nieuwe installatie dient eind dit jaar gereed te zijn, waarbij alle onderdelen gemonteerd en getest dienen te zijn. De in bedrijf stelling gebeurt in samenwerking met TenneT. Met de realisatie van deze twee spoelvelden draagt Strukton Systems bij aan een efficiënter elektriciteitsnet in Nederland.