Werkplaats Watergraafsmeer

De PMC Energy Solutions van Strukton Systems heeft in opdracht van NedTrain de complete elektrische infrastructuur voor de werkplaats Amsterdam Watergraafsmeer ontworpen en gebouwd. Het is één van de modernste onderhoudswerkplaatsen voor spoorwegmaterieel in Europa. In de hal wordt spoorwegmaterieel onderhouden dat wordt ingezet op de hogesnelheidslijn Amsterdam - Parijs. Op dit traject komen drie verschillende bovenleidingspanningen voor: 25kV wisselspanning en 1500V en 3000V gelijkspanning.

Data

In de werkplaats moeten de systemen op alle gebruikte spanningen getest kunnen worden. Het onderstation is voorzien van een 10kV schakelinrichting die verbonden is met verschillende transformatoren. Deze vormen de spanning om naar de drie spanningen die in de hal worden gebruikt.

Strukton Systems plaatste in het onderstation een 25kV verdeelinrichting, gelijkrichters en DC verdeelinrichtingen zodat de bovenleiding met de juiste spanning kan worden gevoed. De werkplaats voldoet aan het hoogst mogelijke veiligheidsregime. Strukton Systems leverde ook een signalisatiesysteem inclusief spoorseinen en een signalisatiesysteem dat aangeeft of er spanning op de bovenleiding staat en zo ja op welk spanningsniveau. Het volledige systeem wordt bediend met een SCADA-systeem dat door Strukton Systems is ontworpen en geprogrammeerd inclusief locale bedieningsunits voor elk afzonderlijk spoor.

Strukton Systems heeft alle systemen getest en in bedrijf gesteld.