Pps in lightrail

Hoe kunnen politici en bestuurders hun stedelijke omgevingen leefbaar en toegankelijk houden? Wat metropolen overkomt, dreigt ook in middelgrote steden: verkeerscongestie en overschrijding van milieunormen. Lightrailverbindingen kunnen zorgen voor een ommekeer. Ze zijn schoner dan wegvervoer en ruimtebesparend. Met publiek-private samenwerking (pps) is het mogelijk om sneller en effectiever tot de realisatie van openbaar vervoer te komen.

Tramteam

Strukton is een ervaren manager van pps-projecten en fullserviceprovider van railsystemen in Europa. Onder de naam TramTeam dragen we samen met bestuurders integrale oplossingen aan voor stedelijke vervoersproblemen.

Voordelen pps in lightrail

In een pps-project delen overheid en marktpartij de verantwoordelijkheid en doet ieder waar hij goed in is. De één voert beleid en bewaakt kwaliteit. De ander ontwerpt, bouwt, onderhoudt , financiert en exploiteert. De risico’s zijn evenwichtig verdeeld. De ambities zijn dezelfde: met duurzame oplossingen zo snel mogelijk een knellend vervoersprobleem de wereld uit helpen.

Traditionele aanpak

Publiek-private samenwerking

De overheid knipt het project op in delen: planvorming, ontwerp, bouw, beheer en onderhoud en exploitatie. In iedere nieuwe fase sluit zij aparte overeenkomsten met ingenieursbureaus, aannemers, beheerders en vervoerbedrijven. De overheid specificeert haar wensen zo helder en functioneel mogelijk. De marktpartij komt met een integrale technische oplossing die optimaal rekening houdt met de volledige levenscyclus.
De overheid is zelf verantwoordelijk voor de coördinatie en draagt de bijbehorende risico’s. De verantwoordelijkheid voor de interfaces tussen technische systemen en de diverse fasen van het ontwikkelingsproces ligt bij de marktpartij.
De overheid moet zelf investeren. De financieringsstructuur bij de overheid maakt dat niet eenvoudig. Hierdoor kan het lang duren voor een project van de grond komt. De private partners trekken de financiering aan. De banken zien er nauwgezet op toe dat de beste oplossing tot stand komt, omdat betrouwbare inkomsten uit het project de enige zekerheid vormen dat de financiering wordt afgelost.
Mogelijke gevolgen: versnippering, technische problemen, overschrijding van het budget en het uitlopen van de planning. De kans op overschrijdingen van tijd en budget vermindert omdat de inkomsten uit het project hierdoor onmiddellijk onder druk komen. De afstemming tussen vervoer en infrastructuur is maximaal, omdat verstoringen tot een lagere vergoeding leiden voor de private partij.

Brochure

Meer informatie