Efficiënter energiegebruik

In een tijd waarin ‘schoner, zuiniger en duurzamer’ het devies is, hebben alle betrokkenen bij het spoor zich doelen gesteld inzake efficiënter energiegebruik. Ook Strukton Rail werkt al geruime tijd aan projecten en systemen die gericht zijn op het terugdringen van energieverbruik en toepassing van schonere energiebronnen.

Kennis van de energieketen

Als fullserviceprovider hebben wij verstand van de hele technische energieketen. Hierdoor kunnen wij onze klanten helpen samenhang aan te brengen tussen hun maatregelen.

Meten is weten

Nu er op het spoor meerdere vervoerders actief zijn, wordt het met het oog op de doorbelasting van kosten belangrijk om het stroomgebruik van treinen en systemen nauwkeurig te meten. Het Preventief Onderhouds- en Storingsdiagnosesysteem Strukton (POSS) helpt vervoerders inzicht te krijgen in hun stroomverbruik en verbruikskarakteristieken. De verkregen informatie biedt weer aanknopingspunten om stroom te besparen.

Hergebruik van energie

Als treinen remmen geven ze energie af. Slechts een deel van die energie wordt weer in de bovenleiding teruggevoerd. Strukton Rail biedt diverse oplossingen om de energie die anders verloren zou gaan op te slaan. De remenergie wordt dan hergebruikt voor het laten optrekken van de trein, om bovenleidingloos te rijden of om systemen aan boord te voeden.

Alternatieve brandstoffen

Internationaal wordt er in toenemende mate gestreefd naar vervanging van diesellocs door locomotieven met een schonere en zuinigere aandrijving. Op grond van een internationale samenwerkingsovereenkomst brengt Strukton Rail zijn kennis als systeemleverancier in bij de opbouw van hybride locomotieven. Op het terrein van waterstofbrandcellen neemt Strukton Rail deel aan verkennende onderzoeken.

Railvoertuigen Draadloos Groen

dOgv4zuwYno