Monitoring rolling stock

De privatisering in de spoorbranche leidt bij vervoerders tot een grotere druk op het financiële resultaat. Een treinmanagementsysteem helpt de onderhoudsprocessen te optimaliseren, omlooptijden te verkorten en de beschikbaarheid te verbeteren.

Monitoring van voertuigen

Strukton Rail ontwikkelt en installeert met succes monitoringsystemen voor zowel spoorinfrastructuur als rollend materieel. De systemen draaien op het POSS-platform, dat in een draadloze communicatieverbinding voorziet tussen een voertuig en een server aan de wal. Van daaruit kan de informatie worden verwerkt en getoond via een speciale webapplicatie.

Via verschillende niveaus gaat specifieke informatie naar verschillende gebruikers. Bij de onderhoudswerkplaats komt actuele informatie binnen over de status van de afzonderlijke voertuigen. In het geval van een storing komt er automatisch een alarmmelding. De ernst van de storing wordt in verschillende niveaus weergegeven.

In het geval van een ernstige storing kunnen de onderhoudstechnici het probleem analyseren terwijl de trein rijdt. Zij zijn daardoor niet afhankelijk van een onvolledige of onjuiste storingsmelding. Afhankelijk van de aard van het probleem kunnen zij de trein voor herstel naar de werkplaats laten komen of de storingsdienst naar de trein sturen. Dankzij een treinmanagementsysteem is de werkplaats in staat werkprocessen te optimaliseren, bijvoorbeeld door het invoeren van conditieafhankelijk onderhoud.

Managementinformatie

Materieelmanagers hebben daarnaast behoefte aan trends en KPI’s (Key Performance Indicators). De daarvoor benodigde informatie kan uit de dagelijkse monitoringgegevens worden gegenereerd. Op basis van die informatie kunnen materieelmanagers strategische beslissingen nemen.

Tot slot kan Strukton Rail, als een treinmanagementsysteem is geïnstalleerd, adviseren bij het oplossen van meer gecompliceerde storingen waar de onderhoudsdienst van de opdrachtgever geen ervaring mee heeft.

Treinmanagementinformatie

 • Aantal treinritten
 • Gemiddelde (rit)afstand
 • Gemiddelde snelheid
 • Punctualiteit van de trein
 • Energieverbruik
 • Aantal storingen
 • Functiehersteltijd
 • Positie van de trein

Voordelen

 • Lagere onderhoudskosten
 • Optimalisering (logistieke) processen werkplaats
 • Actuele managementinformatie
 • Hogere beschikbaarheid rollend materieel
 • Hogere tevredenheid reiziger

Brochure