Analyseren & Interpreteren

Wij verzorgen gegevensanalyse, bieden expertise en trainingen voor het identificeren en interpreteren van trends en patronen, om de prestaties van assets continu te verbeteren. Indien nodig voeren wij op regelmatige basis trendanalyses uit, eventueel gevolgd door RCA (root cause analysis).

Diensten

  • Backoffice video- inspectie:Video-inspectie vervangt de dagelijkse of wekelijkse schouw. Strukton heeft video-inspectie oorspronkelijk ontwikkeld in antwoord op de vraag van netwerkbeheerders en onderhoudsbedrijven die een veiliger omgeving voor hun werknemers wilden scheppen, maar ook de uitvaltijd wilden beperken en de beschikbaarheid van de spoorbaan wilden verhogen. Een video-inspectievoertuig rijdt over het spoor en legt beelden vast die in een computer worden opgeslagen. De gegevens worden doorgestuurd naar een speciaal voor dit doel ontworpen inspectieruimte. Meer informatie.
  • Back-office POSS: De backoffice voor POSS is in het operationele proces opgenomen en bevindt zich in het OCCR in Nederland. Hier worden activiteiten bepaald op basis van afwijkingen die in POSS worden gesignaleerd, er worden analyses uitgevoerd en er worden trends en patronen afgeleid. Desgewenst kunnen gegevens van andere bronnen worden toegevoegd.
  • Analysecentrum Strukton: In het analysecentrum van Strukton analyseren en interpreteren experts gegevens om trends en patronen te identificeren en te interpreteren. Doel is de prestaties van assets continu te verbeteren. Indien nodig voeren wij op regelmatige basis trendanalyses uit, eventueel gevolgd door RCA (root cause analysis). Er kunnen gegevens uit allerlei bronnen worden toegevoegd, waaronder monitoringgegevens, inspectierapporten, video- inspectiegegevens, meetrapporten, werkorders en omgevingsinformatie.

Training

Wij hebben seniorspecialisten in dienst met meer dan 40 jaar ervaring op het spoor, die samenwerken met onze hoogopgeleide technici en specialisten die bedrijfsbreed in alle technische disciplines werkzaam zijn. Samen met universiteiten, onderzoeksinstellingen en in het spoor gespecialiseerde organisaties ontwikkelen zij opleidingen.
Wij zijn van mening dat het delen van kennis verrijkt. Wij bieden klanten daarom toegang tot onze experts en expertise. Laat ons weten wat wij voor u kunnen doen, en u zult ervan versteld staan hoever we kunnen gaan bij het trainen van uw specialisten om het railvervoer concurrerender, veiliger en betrouwbaarder te maken.

Cases- Systeemsprong wissels

Cases - BRU