Systems

De elektrotechnische activiteiten van Strukton Rail zijn gebundeld binnen Strukton Systems. Wij kunnen hierdoor onze kennis en capaciteit optimaal inzetten en nieuwe ontwikkelingen en innovaties geïntegreerd oppakken.

 • POSS Railway condition monitoring

  POSS® staat voor het Preventief Onderhoud- en Storingsdiagnosesysteem Strukton. Strukton ontwikkelde dit systeem om optimaal te presteren op het gebied van onderhoud.

  Lees meer

 • Reisinformatiesystemen

  Strukton Systems ontwikkelt en installeert geavanceerde Dynamische Reis Informatie Systemen (DRIS). Onze realtime informatie- en entertainmentsystemen zijn geschikt voor op perrons en in de bus, tram, metro en trein.

  Lees meer

 • Energy Solutions

  Strukton is specialist op het gebied van elektrische energieopwekking, -transport en -distributie. De focus ligt op energiecentrales, onderstations, (offshore) windmolenparken en andere vormen van (duurzame) energie.

  Lees meer

 • Seinwezen en Voedingen

  Specialist in de aanleg en uitbreiding van beveiliging- en voedingsystemen voor trein, tram en metro. We werken samen met vrijwel alle grote systeemleveranciers, treden vaak coördinerend op en vormen een onmisbare schakel in grote projecten.

  Lees meer

 • Kabel

  Strukton is specialist op het gebied van ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur. Dit vakgebied omvat alle werkzaamheden vanaf het functievrij maken en/of omleggen van kabels tot en met het ontwerp, de aanleg van kabeltracés en het maken van een beproefde aansluiting.

  Lees meer

 • Bovenleiding

  Strukton Catenary Europe (SCE) is verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwbouw, vernieuwing en renovatie van bovenleidingen en draagconstructies in Europa.

  Lees meer

 • Meetdienst

  De Meetdienst van Strukton is de specialist in het lokaliseren en oplossen van kabelstoringen, en het preventief en correctief onderhoud aan uw infrasystemen.

  Lees meer

 • Technische installaties

  Strukton Systems houdt zich onder andere bezig met het onderhouden, uitbreiden, moderniseren, vernieuwen en verbeteren van elektrotechnische installaties en aanverwante installaties. Denk aan liften, roltrappen, hefplateaus, automatische deuren en gevelonderhoudsinstallaties.

  Lees meer

 • Telecom

  Strukton Systems gebruikt zijn ervaring in het spoor en kennis van technische automatisering in verschillende infrastructurele spoorobjecten zoals bruggen, tunnels, treinstations, rangeerterreinen en havens.

  Lees meer

 • Embedded Solutions

  Strukton Embedded Solutions (SES) is a specialist in the field of electronics, embedded software and project management.

  Lees meer