Energy Solutions

Strukton is specialist op het gebied van elektrische energieopwekking, -transport en -distributie. De focus ligt op energiecentrales, onderstations, (offshore) windmolenparken en andere vormen van (duurzame) energie.

Hoog- en middenspanning infrastructuur

Strukton Systems voert als onafhankelijke systeemintegrator projecten uit voor de distributie van hoog- en middenspanning. Door het gebruik van de nieuwste technologieën is Strukton Systems in staat om vrijwel elk elektrisch systeem te ontwerpen. Onze technische experts en montageteams voeren alle aspecten van elektrotechnische werkzaamheden uit. Onze klanten zijn energiedistributiebedrijven, energieproducenten, semi-overheidsbedrijven en industrie. Vernieuwing van bestaande infrastructuur onder doorgaande bedrijfsvoering bereiden wij goed voor en voeren wij deskundig uit.

Energieopwekking

Strukton Systems is uw partner voor Design & Construct projecten voor energieopwekking. Wij zijn in staat om dergelijke projecten uit te voeren vanaf haalbaarheidsonderzoek tot bedrijfsvaardige oplevering. Eventueel kunnen wij ook een (export-) financiering aanbieden in samenwerking met Strukton Integrale projecten. Strukton Systems ontwerpt en realiseert afvalverwerking- en verbrandingsinstallaties, biogascentrales, mestvergisting en warmtekrachtinstallaties. Hierbij nemen wij de rol van EPC contractor op ons, en ontzorgen u als klant van projectstart tot turnkey oplevering.

Energieopslag

In het huidige energielandschap, met veel nadruk op duurzame energiebronnen zoals zon en wind, is het van groot belang om opslagcapaciteit te hebben. Hiervoor zijn diverse concepten in ontwikkeling, zoals grootschalige batterijopslag, Compressed Air Energy storage (CAES) en opslag van kinetische energie door middel van een vliegwiel. Ook waterkracht en de opslag van energie in de vorm van warmte of koude (ijs) vallen onder deze categorie systemen. Strukton Systems levert voor al deze oplossingen de inpassing in de bestaande elektrische infrastructuur, inclusief beveiligings- en selectiviteitsstudies, EMC studies, kabelberekeningen en optimalisatie van het ontwerp.

Energieoplossingen voor de railinfra

Strukton Systems verzorgt onder andere tractie- en energievoorziening voor de railinfra. Strukton Systems heeft ervaring met de bouw en renovatie van (tractie)onderstations, distributiestations, metronetaansluitingen en bovenleiding. Voor werkplaatsen levert Strukton Systems op maat gemaakte complete middenspanningsdistributiesystemen, gelijkrichters, gelijkstroomdistributiesystemen en beveiligingssystemen.

Onshore windparken

Strukton Systems is in staat een totaaloplossing te bieden voor de complete 'balance of plant' voor een onshore windpark. Samen met zijn zusterbedrijven kan Strukton Systems de opdrachtgever ontzorgen. Het pakket behelst heiwerk, fundaties, windparkwegen, kraan opstelplaatsen, windpark- en exportkabels en transformatorstation(s). Daarnaast kan Strukton de financiering en operatie aanbieden, waarmee een volledig DBFMO-pakket ontstaat. Deze diensten biedt Strukton wereldwijd aan.

Onderhoudservices voor midden- en hoogspanningsinstallaties

Strukton Systems verzorgt als onafhankelijk onderhoudsbedrijf het onderhoud van elektrische infrastructuur. Het biedt opdrachtgevers een volledig pakket aan dienstverlening: storingsdienst, preventief en correctief onderhoud, maar ook vernieuwing of uitbreiding van de infrastructuur en studies. De experts van Strukton Systems zijn opgeleid en getraind om onderhoud te verrichten op een grote variëteit aan installaties.

Strukton Systems onderhoudt primaire en secundaire installaties, noodstroominstallaties en gebouwgebonden systemen. Strukton heeft een storingscoördinatiecentrum dat 24 uur per dag 7 dagen in de week bemand is. Vanuit het storingscoördinatiecentrum beheert en bewaakt Strukton systemen en coördineert het de inzet van experts. Strukton Systems onderhoudt installaties voor industriële bedrijven, semi-overheidsinstellingen, energiedistributiebedrijven en energieproducenten. 

Installatieverantwoordelijkheid

Al uw elektrische installaties moeten volgens de wet- en regelgeving beheerd worden om de veiligheid te garanderen. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Volgens de Arbowet bent u als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van al uw elektrotechnische installaties. Van de bekabeling vanaf het punt waar de energie binnenkomt tot en met alles waar elektra door loopt. Van hoog- tot laagspanning. Onze installatieverantwoordelijken zijn direct oproepbaar en 24/7 inzetbaar, om de continuïteit van uw installaties zoveel mogelijk zeker te stellen.

Offshore schakelstations

Strukton Systems is partner in de Strukton Hollandia Joint Venture. De Joint Venture levert turnkey offshore schakelstations voor wind- en getijdenenergie.

Onderhoud offshore schakelstations

Strukton Systems verzorgt als onafhankelijk onderhoudsbedrijf het onderhoud van offshore schakelstations. Vanuit haar thuisbasis in Nederland verzorgt Strukton Systems zowel de Nederlandse, Duitse, Belgische als Engelse wateren. Onze experts zijn opgeleid en getraind voor offshore activiteiten en beschikken over alle certificaten die nodig zijn voor het werk onder dergelijke omstandigheden.

Strukton Systems onderhoudt primaire en secundaire installaties, noodstroominstallaties, substationgebonden systemen, evenals navigatie- en reddingsmiddelen. Strukton heeft een storingscoördinatiecentrum dat 24 uur per dag 7 dagen in de week bemand is. Vanuit het storingscoördinatiecentrum beheert en bewaakt Strukton systemen en coördineert het de inzet van experts.